Koronavirus og fysioterapi

Sist oppdatert:

Denne siden er sist oppdatert: 03.04.20 kl 13:55 og oppdateres minst en gang per dag.

 

Videokonsultasjoner: 

Vi er pålagt å stenge klinikken, men opprettholder tilbudet for fysioterapiundersøkelse og -behandling. Vi tilbyr nå video- og telefonkonsultasjoner. Dette er godkjent av offentlige myndigheter (Helsedirektoratet) og forsikringsselskapene.

Vi har gjennomført dette siden innføringen av smittevernstiltakene, og får gode tilbakemeldinger fra våre kunder. Du vil få tilbud om dette ved henvendelse og/eller allerede avtalt time. Dette krever ingen annen forberedelse enn ved en vanlig fysioterapikonsultasjon, annet enn at du må ha PC/smarttelefon med nettilgang tilgjengelig.

 

Ditt personvern vil bli ivaretatt i henhold til GDPR.

 

Drift:

Helsedirektoratet gikk den 15.03.20 ut med nye direktiver som omhandler bl.a. fysioterapivirksomhet.

Kort fortalt: fysioterapeuter skal stenge av sin kliniske virksomhet, med noen få unntak – gjeldende fra og med 16.03.20 kl 00:00. Disse tiltakene har blitt forlenget til 13.04.20Dette gjelder selvfølgelig også Rosenborgklinikken Fysioterapi, og vi vil derfor ikke ta imot pasienter ved klinikken så lenge direktivet står seg som beskrevet. Pasienter som faller innunder unntakskategorien vil få tilbud om konsultasjon/behandling.

Det vil fortsatt være mulig å kontakte oss via vårt kontaktskjema på nettsiden, ev. direktekontakt med den enkelte terapeut på telefon/epost (se kontaktskjema-siden).

 

Hva skjer med avtalene mine?

Vi vil ta kontakt med deg som har avtale med våre fysioterapeuter i dette tidsrommet for å avklare videre pasientforløp, og takker på forhånd for din tålmodighet og fleksibilitet som kreves i denne situasjonen.

Vi benytter anledningen til å vise til fakta, råd og tiltak fra FHI vedr. Coronavirus.

 

Økonomi:

Vi vil ikke fakturere for avbestilte timer, og fraviker regler om avbestilling i direktivenes virkeperiode.

 

 

hygieneplakat_smitte_koronavirus.JPG