Fredrik Paulsberg

 Fredrik Paulsberg

Tittel: Fysioterapeut.
Spesialitet/akademisk grad/utdannelse: MSc i Exercise Physiology and Sport Sciences (NTNU).
Omfang av stilling ved klinikken: 90%.
Annen faglig aktivitet: Under spesialisering. Ekstern sensor ved fysioterapiutdanningen ved NTNU. Bedriver forskning innen for fysioterapifaget.

Om Fredrik:

Fredrik er utdannet fysioterapeut i Trondheim, og har gjennomført sin masterutdanning ved NTNU. Han har bakgrunn som aktiv utøver fra håndball og olympisk vektløfting, og har fysioterapiansvar for landslagsutøver Sol Anette Waaler i olympisk vektløfting ved siden av arbeidet ved Rosenborgklinikken Fysioterapi.

Hans faglige interesseområder er langvarig smerte, trening som behandling for smertetilstander og evidensbasert behandling. I sin arbeidsbakgrunn har han erfaring med yrkesaktive med varierende grad av funksjonnedsettelser og smerteproblematikk, ortopediske lidelser, mennesker som ønsker livsstilsendring, langvarig syke og enkelte pasienter med kreft- og/eller nevrologiske utfordringer.

Fredrik har også flere vitenskapelige publikasjoner.