Helene Hesselberg Rendal

Helene Hesselberg Rendal

Tittel: Fysioterapeut
Spesialitet/akademisk grad/utdannelse: Masterstudent i klinisk helsevitenskap; smerte og palliasjon ved NTNU.
Omfang av stilling ved klinikken: 50%
Annen faglig aktivitet: Ekstern sensor ved fysioterapiutdanningen ved NTNU.

Om Helene:
Helene ble utdannet som fysioterapeut i Trondheim i 2010. Hennes yrkeserfaring kommer hovedsakelig fra privat praksis og kommunehelsetjeneste. Helene har bakgrunn som aktiv friidrettsutøver.

Helenes faglige interesseområder er langvarig smerte og sammensatt problematikk. Hun vektlegger kunnskapsbasert behandling med aktiv tilnærming og mestringstro hos den enkelte. Helene har bred erfaring innenfor fysioterapi,  deriblant med ulike muskel- og skjelettplager, ortopedi, nevrologiske tilstander, kreft og sammensatt problematikk. Hun har jobbet ved Rosenborgklinikken fysioterapi siden januar 2021.