Trykkbølgebehandling

Ved Rosenborgklinikken Fysioterapi behandles en del langvarige lidelser som tennisalbue, hælspore, jumpers knee, trochanter bursitt, achillestendinitt, kalkskulder og plantar fascitt med trykkbølgebehandling (rESWT; Radial Extra corporal Shock Wave Therapy). Dette brukes sjeldent som eneste tiltak, men benyttes der det foreligger indikasjon, med mål om en best mulig behandlingspakke for pasienten.

I de fleste tilfeller kan trykkbølgebehandlingen stimulere kroppens naturlige selvreparerende- og smertedempende mekanismer, og tolereres derfor godt. Den er helt uten bivirkninger, men selve behandlingen kan være smertefull mens den pågår.

Behandlingen består av 3 – 4 sesjoner à 5-10 minutter. Smertelettelse hos noen pasienter merkes få dager etter den første behandlingen.

Hvordan fungerer apparatet?

Selve apparatet består av en kontrollenhet, der frekvens og antall sjokkbølger innstilles. Et pistollignende håndsett plasseres mot huden over det området som skal behandles, og en gel smøres på huden for å oppnå mest mulig effekt. Trykkbølgene dannes av trykkluft. De kjennes som en serie hurtige slag og trenger ca. 35 mm inn under huden.

Hvordan virker behandlingen?

Forenklet kan man si at trykkbølgene gir kroppen et signal om tilheling. Et eksempel kan være tennisalbue, en langvarig irritasjonstilstand som følge av ensidige, gjentagende belastninger som hindrer tilheling. Behandlingen med trykkbølger vil, dersom den er vellykket, forandre den langvarige tilstanden til en akuttlignende betennelse som kroppens forsvarsverk vil ta seg av. Nytt friskt vev vil erstatte den gamle ødelagte vevstrukturen.

For at behandlingen skal kunne gi et optimalt resultat kreves det at pasienten får relevant veiledning og opptrening hos fysioterapeut etter endt behandling. I tillegg bør også årsaken til at lidelsen/skaden oppstod i utgangspunktet vurderes, slik at pasienten kan endre disse faktorene mest mulig, for å forhindre at samme skade/lidelse opptrer på nytt i fremtiden.

Hva koster det?

Normalt utføres 3 – 4 behandlinger, en behandling pr. uke.

Pris kr. 2 650,- for en side og kr. 4050,- for dobbeltsidig behandling.

Betalingen betales i sin helhet etter siste behandling.