Behandling

Oversikt

Hva er fysioterapibehandling ved Rosenborgklinikken?

Fysioterapeutene ved Rosenborgklinikken Fysioterapi gir profesjonell medisinsk hjelp for en rekke tilstander og plager i muskel- og skjelettsystemet.

På denne oversiktssiden vil vi henvise til temaartikler for de vanligste behandlingsmodalitetene som praktiseres hos Rosenborgklinikken Fysioterapi.

Dersom du ønsker en generell beskrivelse av hva fysioterapi er, henviser vi til vår side “Hva er fysioterapi?”.

Behandling

Vanlige smerter og plager

Hva kan en fysioterapeut hjelpe meg med?

For en oversikt over vanlige smerter og plager som behandles ved Rosenborgklinikken Fysioterapi, henviser vi til vår oversiktsside for dette.

Behandling

Les mer om behandling

Les mer om behandling

Du kan lese mer om forskjellige behandlingsformer ved klinikken ved å klikke på bildene under.

Annet…

Det finnes flere behandlinger som ikke er nevnt her, innenfor fysioterapifaget. Mer innhold på denne siden kommer senere..