Idrettens Skadetelefon er organisert av Idrettens Helsesenter

Idrettens Skadetelefon

Kontakt

Hva er Idrettens Skadetelefon?

Idrettens Skadetelefon gir råd om forebygging og behandling til alle, og bestiller utredning og behandling.

Idrettens Skadetelefon er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.
– Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.
– Skadetelefonen gir råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader, basert på beste praksis innen idrettsmedisin.
– Skadetelefonen gir råd uavhengig av om skaden dekkes av forsikringen eller ikke
– Skadetelefonen betjenes av fysioterapeuter – andrelinje er legespesialister
– Åpningstid: alle dager 0900 – 2100
– Skadetelefonen bestiller utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlernettverk
– Forsikringsselskapet foretar utbetalingen
– Skadetelefonen bistår per april 2016 utøvere i 17 særforbund + alle barn under 13år

Behandlere hos Rosenborgklinikken Fysioterapi

Bilde av og informasjon om behandlere hos oss som har avtale med Idrettens Skadetelefon finner du nedenfor. Du kan klikke på portrettet for mer informasjon om behandleren.

Oversikt over alle behandlerne ved klinikken finner du her.

Klikk på følgende link for å se hvile krav som stilles til behandlere i behandlernettverket til Idrettens Skadetelefon:
https://www.idrettshelse.no/page/behandlernettverket

Georg Rugelbak
Fysioterapeut
Lasse Haugerud
Fysioterapeut
Jonas Hofmo
Fysioterapeut
Håvard Østerås
Fysioterapeut
Ole Erik Furuberg
Fysioterapeut