Illustrasjonsbilde albue, underarm og hånd

Smerter i…

Albue, underarm og hånd

Årsak

Smerter i albue, underarm og hånd kan forekomme av flere grunner. Ofte kan man knytte plagene til situasjoner hvor kroppens- og vevets tåleevne er blitt overskredet, enten akutt og plutselig eller ved (over-)belastning over tid. Det er flere muskler, leddbånd, små ledd og slimposer som kan være involvert i et symptombilde.

Forhold som søvn, ernæring, humør, tanker og følelser kan disponere for smerter og/eller skader i albue, underarm og hånd.

Eksempler på tilstander vi kan hjelpe med

– Tennis- eller golfalbue (epicondyalgi, tidligere kalt epicondylitt).
– Fritt legeme i ledd.
– Strekk av bånd i albue (f. eks målvaktsalbue).
– Bruddskader.
– Etterfølgende tilstand etter albue ute av ledd (luksasjon).
– Seneplager (bicepstendinopati, tricepstendinopati).
– Nerveirritasjoner.
– Carpal tunnel syndrom.
– De Quervain.
– Slimposebetennelser (bursitt).
– Artrose i tommelens grunnledd.

Håndanatomi

Symptomer

Smerter er ofte hovedsymptomene, enten det dreier seg om albue-, underarm- eller håndplager. Dette resulterer ofte i varierende grad av funksjonsnedsettelse, slik at hverdagslige gjøremål eller aktiviteter blir mer krevende.

Smertene er ofte distinkte og lokaliserte ved lokale plager, men armen kan også være et område som er smertefullt som en del av problematikk i andre ledd (f. eks nakkeprolaps).

Undersøkelse

God albue-, underarm- og hånddiagnostikk gjennomføres som en grundig førstegangsundersøkelse. Her vil fysioterapeuten høre på din sykdomshistorie, samt gjennomføre relevante kliniske tester. Tidligere gjennomført diagnostikk vil også bli vurdert opp mot funn i førstegangsundersøkelsen (MR, røntgen, blodprøver, tidligere behandling etc.).

Våre drevne fysioterapeuter vil kommunisere med din fastlege/annet relevant helsepersonell ved behov, samt henvise/anbefale videre diagnostiske tester (f. eks MR eller røntgen). Dette gjøres ikke uten faglig indikasjon, og vil kun gjøres dersom det er viktig for diagnostikken eller for å utelukke alvorlig sykdom.

Behandling

Behandling av denne type plager vil være individuelt tilpasset etter årsak og pasientens mål, krav og fysiske utfoldelse. Fysioterapeuter har kjennskap til hvilke tilstander i albue, underarm og hånd som kan behandles med trening, tøyning og andre tradisjonelle fysioterapimodaliteter.

Man bør være forberedt på at mange av de aktuelle plagene kan ta lang tid før det blir bra, og behandlingsforløpene strekker seg ofte over måneder heller enn uker. Basert på lang klinisk erfaring og den nyeste forskningen, vil våre fysioterapeuter hjelpe deg med å ta en aktiv rolle i din bedringsprosess. Vi vil foreskrive og veilede i behandlingsopplegg som har størst mulig sannsynlighet for bedring.

Et fullverdig behandlingsforløp vil også inneholde fokus på å unngå fremtidig tilbakefall av plagen.

Mulig behandling:
Fysioterapeuten, i samråd med pasienten, vil kartlegge den helhetlige helsesituasjonen, og vurdere behandlingsopplegg ut i fra denne kartleggingen.

Behandling for albue-, underarm- og håndsmerter består ofte/alltid av informasjon, råd om belastningsstyring og tilpasset treningsterapi. Ortoser (støtteskinner) og liknende kan ha en rolle i behandlingsregimet. I tillegg kan man få råd om kognitive øvelser, gjennomføre bløtvevsbehandling, leddmobilisering og tøyninger.

Pasientressurser

1. Diakonhjemmet Sykehus’ temaside om artrose (link).
2. Skadefri.no – hånd (link).
3. Skadefri.no – albue (link).