Smerte

Rosenborgklinikken Fysioterapi er ledende innen behandling og forebygging av skader på muskel-skjelettsystemet. Norge har verdens høyeste forekomst av smerter og langvarige plager, og vi skal tilby den beste behandlingen for dette. Vår undersøkelse og behandling er basert på forskning og erfaring, og vi har kontinuerlig internundervisning for å bli bedre.

Langvarige smerteplager har ofte sammensatte årsaker, og sammen med pasientene legger vi en plan for å gjøre alt som er mulig for å øke livskvaliteten og meste hverdagen bedre. Dette gjelder alle aldergrupper og alle typer pasienter. Vi har hovedvekt på aktiv opptrening, siden all forskning peker på at det gir best behandlingsresultater på lang sikt.