Liv-Miriam Nordtømme

Presentasjon av…

Liv-Miriam Nordtømme

Oversikt

Tittel: Fysioterapeut
Omfang av stilling ved klinikken: 80%.
Spesialitet/akademisk grad/utdannelse: 
– Tar for tiden mastergrad i klinisk helsevitenskap med fordypning i smerte, utmattelse og palliasjon (NTNU)
– Utdanning i idrettsernæring (HIST)
Jobber ved følgende avdeling(er): Lerkendal og Lade.

Kontaktinformasjon

Mobil: 977 27 366
Epost: liv-miriam@rkfysio.no

Om Liv-Miriam

Liv-Miriam fullførte fysioterapiutdanningen i Trondheim i 2009, og er i gang med sin masterutdanning ved NTNU. Hun har bakgrunn som aktiv utøver i friidrett og langrenn, har trenerutdanning i begge idretter, og er engasjert som trener i Byåsen friidrett.

Hennes faglige interesseområder er evidensbasert behandling av langvarig smerte (spesielt rygg og nakke), sammensatt problematikk samt løpsrelaterte plager. Hun har i tillegg til jobbing på institutt flere års erfaring med behandling av pasienter med langvarig smerteproblematikk, skulderpasienter, samt overvektsbehandling innen spesialisthelsetjenesten. I sin arbeidsbakgrunn har hun variert erfaring med de fleste pasientgrupper som ortopediske tilstander (før og etter kirurgi), smertetilstander, overbelastningsskader, samt opptrening etter langvarig sykdom og utmattelse.


Nyhetspublikasjoner