Treningsterapi

Treningsterapi er mye brukt ved Rosenborgklinikken Fysioterapi

Ved Rosenborgklinikken Fysioterapi bruker fysioterapeutene i utgangspunktet aktiv tilnærming som behandlingsform. Dette innebærer bevegelse, fysisk aktivitet og trening som tiltak ved skader og sykdommer, i tillegg til forebyggende og helsefremmende arbeid. Medisinsk treningsterapi er en vitenskapelig underbygget behandlingsmetode som innebærer at pasientene selv tar ansvar for å påvirke situasjonen sin, eventuelt i tillegg til andre behandlingsformer (f eks tøyninger, massasje, trykkbølgebehandling).

Treningsterapien kan gjennomføres i Rosenborgklinikken sine lokaler eller på egen hånd, og oftest i en kombinasjon. Detaljert innhold i treningsterapien er basert på diagnose, sykdomshistorie og undersøkelse, sammen med pasientens mål med behandlingen og muligheter for gjennomføring. Det er sentralt ved treningsterapien at den har mål og et antatt tidsperspektiv. Fysioterapeuten og pasienten skal underveis i et opptreningsforløp ha god og hyppig nok kontakt til at pasienten alltid vet hva som forventes og hvordan han skal forholde seg til plager/smerter, eventuelle endringer i funksjon, samt progresjon og dosering i opptreningsprogrammet. Det er viktig at pasienten tar kontakt med behandlende fysioterapeut ved eventuelle uklarheter underveis i hele forløpet.

Flere av fysioterapeutene ved Rosenborgklinikken driver aktivt med forskning og fagutvikling på effekt av og mekanismer bak treningsterapi som behandlingsmetode.