Historie

Virksomheten ble etablert i 1988 med navnet Rosenborg Sportsklinikk AS. Det var ortopedene Lars Engebretsen og Torbjørn Grøntvedt sammen med fysioterapeutene Vilhelm Stoltz og Sigbjørn Hammer i samarbeid med Rosenborg ballklub som etablerte virksomheten. De hadde da, over flere år hatt ansvaret for den medisinske oppfølgingen av spillerne i RBK. Virksomheten hadde tilhold i kjelleren på “Brakka” på Lerkendal. I tillegg til å følge opp spillerne i klubben ble klinikken åpnet også for å gi andre idrettsutøvere tilbud om medisinsk bistand. Tilbudet klinikken ga var konsultasjoner hos ortoped/fysioterapeut, operasjoner og oppfølging hos fysioterapeut; opptrening/behandling – et konsept som vi fortsatt holder fast ved den dag i dag.

Pågangen på klinikken økte og den ble oppsøkt i større grad også av andre pasientgrupper; med belastningsskader, kneplager, skulderlidelser m.m. (ortopediske lidelser). For å få et bedre samsvar mellom navnet og det virksomheten etter hvert skulle tilby ble navnet endret til Rosenborgklinikken AS.

Etterhvert ble eierskap, navn, og medarbeidere endret og virksomheten er i dag delt i to hvor Rosenborgklinikken Fysioterapi AS er den ene og Aleris Rosenborgklinikken er den andre.

Rosenborgklinikken Fysioterapi AS ble etablert i mai 2014 og består av ni eiere. Vi er samlokalisert med Aleris Rosenborgkliniken og driver virksomheten i stadionbygget på Lerkendal stadion. Vi har et nært samarbeid med Aleris Rosenborgklinikken med bl.a. tverrfaglig utredning av pasienter og oppfølging av pasienter utredet eller gjennomgått operasjon. Det er i dag 13 fysioterapeuter som jobber ved klinikken- som til sammen utgjør 8,6 årsverk. Klinikken planlegger å utvide virksomheten med en avdeling på Lade. Dette er et samarbeid med fotballklubben Trondheims-Ørn. Planlagt oppstart av avdeling Lade er juni 2018.

 

Klikk på bildet under for å se avisartikkel skrevet om åpningen av Rosenborg Sportsklinikk (Arbeider-Avisa, 1988)