ESWT, også kjent som trykkbølgebehandling.

Trykkbølgebehandling

Om behandlingen

Ved Rosenborgklinikken Fysioterapi kan en del langvarige lidelser som jumpers knee, trochanter bursitt, achillestendinopati, kalkskulder og plantar fasciopati behandles med blant annet trykkbølgebehandling (rESWT; Radial Extra corporal ShockWave Therapy). Dette brukes sjeldent som eneste tiltak, men benyttes der det foreligger indikasjon, med mål om en best mulig behandlingspakke for pasienten.

I mange tilfeller kan trykkbølgebehandlingen stimulere kroppens naturlige selvreparerende- og smertedempende mekanismer, og tolereres derfor godt. Den er helt uten bivirkninger, men selve behandlingen kan være ubehagelig eller smertefull mens den pågår.

Behandlingen består av 3 sesjoner à 5-10 minutter. Hos noen pasienter merkes smertelettelse få dager etter den første behandlingen.

Trykkbølgebehandling

Hvordan fungerer ESWT?

Selve apparatet består av en kontrollenhet, der frekvens og antall sjokkbølger innstilles. Et pistollignende håndsett med en kontaktprobe plasseres mot huden over det området som skal behandles, og en gel smøres på huden for å unngå friksjon. Trykkbølgene dannes av trykkluft. De kjennes som en serie hurtige slag og trenger ca. 35 mm inn under huden.

Trykkbølgebehandling

Hvordan virker behandlingen?

De lærde strides omkring virkningsmekanismer for ESWT, men den rådende hypotesen er beskrevet her. Forenklet kan man si at trykkbølgene gir kroppen et signal om tilheling. Et eksempel kan være achillesseneplager, en langvarig irritasjonstilstand som følge av ensidige, gjentagende belastninger som hindrer tilheling. Behandlingen med trykkbølger vil, dersom den er vellykket, forandre den langvarige tilstanden til en akuttlignende betennelse som kroppens forsvarsverk vil ta seg av.

For at behandlingen skal kunne gi et optimalt resultat kreves det at pasienten får relevant veiledning og opptrening hos fysioterapeut etter endt behandling. I tillegg bør også årsaken til at lidelsen/skaden oppstod i utgangspunktet vurderes, slik at pasienten kan endre disse faktorene mest mulig, for å forhindre at samme skade/lidelse opptrer på nytt i fremtiden.

Trykkbølgebehandling

Pris

Sjekk vår prisliste.