Håvard Østerås

Presentasjon av…

Håvard Østerås

Oversikt

Tittel:
– Fysioterapeut
– Fagansvarlig ved Rosenborgklinikken Fysioterapi AS
Omfang av stilling ved klinikken: 50% med kommunal driftsavtale.
Spesialitet/akademisk grad/utdannelse:
– Spesialist i idrettsfysioterapi
– Dosent ved NTNU
Jobber ved følgende avdeling(er): Lerkendal. 
Annen faglig aktivitet:
– Forsker innen fysioterapi
– Kursholder og spesialistveileder for Norsk Fysioterapeutforbund
– Forfatter av fagbøker

Kontaktinformasjon

Mobil: 924 11 637
Epost: havard@rkfysio.no

Om Håvard

Håvard har jobbet ved Rosenborgklinikken Fysioterapi siden 2002, med særlig interesse innen langvarige plager og belastningslidelser i muskel-skjelettsystemet. Han har skrevet flere fagbøker og er leder for mange forskningsprosjekter. Han har tidligere jobbet for Norges Skiforbund med langrennslandslagene. Som fagansvarlig ved Rosenborgklinikken har han stor interesse av kollegaveiledning og fagutvikling, slik at fysioterapi generelt og Rosenborgklinikken Fysioterapi spesielt kan tilby bedre tjenester i fremtiden.

Håvard har flere vitenskapelige publikasjoner.

10 siste vitenskapelige publikasjonerFullstendig oversikt over Håvards fagfellevurderte (/PubMed-indekserte) artikler finner du ved å klikke her.


Nyhetspublikasjoner