Illustrasjonsbilde skulder

Smerter i…

Skulder

Årsak

Smerter i skulder er en av de vanligste plagene i befolkningen, og rammer ung som gammel. Det kan komme som følge av en rekke årsaker, fra akutte skader til belastninger over tid. Det er ikke alltid like lett å finne en eksakt årsak til skuldersmerter, så ofte er den viktigste diagnostikken å ekskludere plager som krever spesiell eller hurtig behandling.

Ofte er årsaken til skulder- og kragebeinssmerter sammensatt, og kan tilskrives en kombinasjon av ledd, muskulatur, totalbelastning, psykososiale forhold samt spenningsnivå i nervesystemet. Forhold som søvn, humør, tanker og følelser kan disponere for skuldersmerter og risiko for skade.

Eksempler på tilstander vi kan hjelpe med

– Subacromielt smertesyndrom (tidligere kalt impingement i skulder).
– Avrivning av muskulatur eller sene (muskel- eller seneruptur).
– Frossen skulder (adhesiv kapsulitt).
– Følgetilstand etter skulder eller kragebein ut av ledd (luksasjon).
– Kastskulder/idrettsskulder/ustabil skulder.
– Kalknedslag i skulderens sener.
– Skade på skulderens leddleppe (labrumskade).
– Trykk på nerve, i nakke eller skulder.
– Bruddskader.

Skulderen og skulderbuens anatomi

Symptomer

Smerter i skulderområdet, inklusive overarm, mot skulderblad og opp mot nakken er ofte hovedsymptomet. Noen opplever smerter i hvile, og uavhengig av aktivitet, men det vanligste er en aktivitetsrelatert provokasjon av smerte ved bruk av skulderen (eksempelvis når man løfter armen over hodet).

Smertene fører som regel til alt fra milde til alvorlige funksjonsbegrensninger, og vil kunne hindre vanlig daglig aktivitet som personlig stell, studier/jobb og fritidsaktiviteter. Skuldersmerter vil kunne påvirke din livskvalitet.

I enkelte tilfeller, eksempelvis som ved deler av sykdomsforløpet ved frossen skulder, vil hovedsymptomet være stivhet i skulderen – altså et begrenset bevegelighetsutslag som ikke primært er hindret av smerter, men heller skulderens tøyelighet.

Undersøkelse

God skulderdiagnostikk gjennomføres som en grundig førstegangsundersøkelse. Her vil fysioterapeuten høre på din sykdomshistorie, samt gjennomføre relevante kliniske tester. Tidligere diagnostikk vil også bli vurdert opp mot funn i førstegangsundersøkelsen (MR, røntgen, blodprøver, tidligere behandling etc.).

Våre drevne fysioterapeuter vil kommunisere med din fastlege/annet relevant helsepersonell ved behov, samt henvise/anbefale videre diagnostiske tester (f. eks MR eller røntgen). Dette gjøres ikke uten faglig indikasjon, og vil kun gjøres dersom det er viktig for diagnostikken eller for å utelukke alvorlig sykdom.

Behandling

Behandling av denne type plager vil være individuelt tilpasset etter årsak og pasientens mål, krav og fysiske utfoldelse. Mange pasienter med skuldersmerter blir fornøyd med konservativ (ikke-kirurgisk) behandling av sine plager, og vi ønsker å hjelpe til å unngå kirurgi så langt det er faglig forsvarlig.

Man bør være forberedt på at skuldersmerter kan ta lang tid før det blir bra, og behandlingsforløpene strekker seg ofte over måneder heller enn uker. Basert på lang klinisk erfaring og den nyeste forskningen, vil våre fysioterapeuter hjelpe deg med å ta en aktiv rolle i din bedringsprosess. Vi vil foreskrive og veilede i behandlingsopplegg som har størst mulig sannsynlighet for bedring.

Mulig behandling:
Fysioterapeuten, i samråd med pasienten, vil kartlegge den helhetlige helsesituasjonen, og vurdere behandlingsopplegg ut i fra denne kartleggingen.

Behandling for skuldersmerter består ofte/alltid av informasjon, råd om belastningsstyring og tilpasset treningsterapi. I tillegg kan man få råd om kognitive øvelser, gjennomføre bløtvevsbehandling, leddmobilisering og tøyninger.

Pasientressurser

1. Skadefri.no – skulder (link nr. 1 og link nr. 2).


Nyhetssaker skulder