Kristin Bjørnstadjordet

Presentasjon av…

Kristin Bjørnstadjordet

Oversikt

Tittel: Fysioterapeut
Omfang av stilling ved klinikken: 100 % med kommunal driftsavtale.
Jobber ved følgende avdeling(er): Lerkendal.
Annen faglig aktivitet:
– Kursleder og foredragsholder for fysioterapeuter innenfor fagfeltet ortopedi
– Deltatt i ulike forskningsprosjekt

Kontaktinformasjon

Mobil: 911 38 321
Epost: kristin@rkfysio.no

Om Kristin

Kristin er utdannet fysioterapeut i Trondheim og var ferdig utdannet i 2009. Har siden da jobbet mange år på St.Olavs Hospital, ortopedisk avdeling, og samarbeider fortsatt tett med det ortopediske fagmiljøet på St. Olavs.

Kristins faglige interesseområde er bredt, men har ekstra kompetanse og erfaring innen opptrening etter ulike ortopediske tilstander og funksjonsnedsettelser både hos barn og voksne. Opptrening etter skade/lidelse i muskel- og skjelettapparatet som bruddskader og protesekirurgi er noen av områdene Kristin har jobbet mye med.