Forside og nyheter

Siste nyheter fra Rosenborgklinikken Fysioterapi

Sommerferie 2021

Rosenborgklinikken Fysioterapi, avd. Lerkendal Sommerferie avvikles ved Rosenborgklinikken Fysiot…
Siste nyheter fra Fysioterapeuten

Fysioterapeut Maren Hjelle Guddal har i sin doktorgradsavhandling sett på inaktivitet og smerter i ... ungdomsårene - som kan føre til fedme som voksen. Les sammendrag fra avhandlingen i Fysioterapeuten! https://fysioterapeuten.no/doktorgrad-fedme-forebygging/inaktivitet-og-smerter-i-ungdomsarene-kan-fore-til-fedme-som-voksen/134529

#Podcast: I Fysioterapeutens første offisielle "Lateralt og medialt" diskuterer Martin og Joakim ... blant annet gamle myter og vedtatte sannheter innen nevrologisk #fysioterapi. @norskfysio https://fysioterapeuten.no/fysioterapi/lateralt-og-medialt---en-podcast-om-fysioterapi-1-episode---myter-og-sannheter/134221

Fysioterapeut Aarid Liland Olsen har i sin doktorgradsavhandling sett på bevegelseskvalitet ved ... hofteartrose - evaluering og behandling etter prinsippene i Basal kroppskjennskap. Les sammendrag fra avhandlingen i Fysioterapeuten! https://fysioterapeuten.no/basal-kroppskjennskap-doktorgrad-fysioterapi/bevegelseskvalitet-ved-hofteartrose-evaluering-og-behandling-etter-prinsippene-i-basal-kroppskjennskap/134558

Load More...

Flere nyheter finner du ved å klikke deg til nyhetssiden.


Samarbeidspartnere