man operating a surgery
Illustrasjonsbilde, fra operasjonssal

Rehabilitering

… etter kirurgi

Introduksjon

Når du har vært gjennom en operasjon/kirurgi for din plage, er bare en del av jobben gjort. For et best mulig resultat er man helt avhengig av opptrening, veiledning og ikke minst egeninnsats.

Nesten alle som har gjennomgått operasjon trenger fysioterapi etterpå.

Eksempler på kirurgi vi kan tilby oppfølging etter

Denne listen er ikke uttømmende, men nevner noen av de vanligste tilstandene vi behandler ved Rosenborgklinikken Fysioterapi.

– Protesekirurgi (skulder, ankel, hofte, kne mm.)
– Reseksjon av CAM- og pincerformasjon i hofte
– Kirurgi for slimposebetennelser
– Korsbåndskirurgi
– Meniskkirurgi (sutur eller delvis fjerning/partiell reseksjon)
– Patellastabiliserende kirurgi
– Skulderkirurgi (for subacromielt smertesyndrom/impingement, avrevne/rupturerte sener)
– Skulderstabiliserende kirurgi (etter skulder ut av ledd)
– Fjerning av løse bruskbiter
– Ankelstabiliserende kirurgi
– Leggkirurgi (Morons nevrom, gastrocnemius release mm.)
– Håndleddskirurgi (f. eks for carpal tunnel syndrom)
– Kirurgi for prolaps
– Kirurgi i bukhule og brysthule

sportsman riding skateboard in skate park

Når bør jeg starte med fysioterapi etter kirurgi?

Når du bør komme i gang med fysioterapi vil være avhengig av hva du er operert for. Noen ganger har man restriksjoner etter operasjonen som må ihensyntas, dette kan være alt fra at man i en periode må gå med skulderen i fatle, ikke belaste beinet eller har begrensninger på hvor mye man kan bøye et ledd.

Har man slike restriksjoner vil det påvirke hva man kan gjøre i spesielt den første fasen av opptreningen. Det vil derfor være lurt å komme i kontakt med en fysioterapeut raskt etter operasjonen slik at dere sammen kan legge en plan videre.

Hva skal jeg ta med meg til første time?

Når du kommer til fysioterapeuten er det ønskelig at du tar med informasjon om inngrepet som du har fått av ortopeden/kirurgen (legen som har operert deg).

Fysioterapeuten vil kunne gi deg grundig informasjon rundt hva som er gjort, gjennomgå eventuelle postoperative hensyn du må ta, gi informasjon rundt forventet behandlingsforløp, sette deg i gang med oppstartsøvelser og ikke minst besvare eventuelle spørsmål du måtte ha.

Behandling

Fysioterapeutene på Rosenborgklinikken har svært god kompetanse og erfaring omkring spesielt ortopedisk operasjoner. Ortopedi er læren om muskelskjelettsystemet, og ortopedi omfatter behandling av skader og sykdommer i både bein, leddbånd, muskler og sener.

Hva består min behandling av?
For at sluttresultat etter en operasjon skal bli best mulig er opptreningen helt avhengig av din egeninnsats. Sammen med fysioterapeuten vil du få hjelp til å sette mål for opptreningen, det være seg alt fra å kunne gå til butikken, gjenoppta gåturer, spille squash, leke med barna, eller spille toppfotball igjen.

Ditt mål for opptreningen vil være veiledende for hele opptreningsforløpet, og fysioterapeuten vil ut fra din målsetning kunne gi deg veiledning i forhold til øvelser, optimal progresjon og rett belastning i opptreningsforløpet. Hva som inngår i treningsprogrammet vil være avhengig av din målsetning, men de fleste treningsprogram vil inneholde trening av bevegelighet, muskulær utholdenhet, styrketrening, trening av koordinasjon/balanse og trening av global utholdenhet.

Individtilpasset behandlingsopplegg
Det vil være store individuelle forskjeller når det kommer til dosering og progresjon i opptrening. En tommelfingerregel er at det er viktig at belastningen ikke er så stor at det oppstår smerter og hevelse i etterkant – i det minste ikke kraftige smerter, som varer noe særlig lengre enn et døgn. Dersom dette skjer bør belastningen reduseres.

En opptreningsperiode gir også mulighet for å forbedre andre «svakheter» man måtte ha og/eller forbedre den generell fysiske formen. Har man ønske om dette kan det selvfølgelig flettes inn i opptreningen.

Hvor lang tid tar rehabilitering etter kirurgi?

Mange lurer på hvor lang tid det går fra inngrep til en velfungerende smertefri hverdag. Det er veldig mange faktorer som påvirker hvor lang tid rehabilitering tar, alt fra inngrepets art til individspesifikke faktorer som søvn, ernæring, reaksjon på inngrepet, treningsstatus før operasjon med mer. På grunn av dette vil det være vanskelig å si noe meningsfullt om tidshorisont for rekovalens på generell basis.

Et og samme inngrep hos to forskjellige personer kan ha vidt forskjellig tids- og symptomforløp, selv om resultatet kan bli det samme til slutt. Din fysioterapeut vil hjelpe deg med å guide behandling, men også gjøre vurderinger rundt hvorvidt dine symptomer er i tråd med forventningen etter den aktuelle kirurgi.

Pasientressurser

Se nyhetssaker nedenfor


Nyhetssaker kirurgi