Ole Erik Furuberg

Presentasjon av…

Ole Erik Furuberg

Oversikt

Tittel: Fysioterapeut
Omfang av stilling ved klinikken: 100% med kommunal driftsavtale.
Spesialitet/akademisk grad/utdannelse: MSc i Klinisk helsevitenskap, langvarig smerte.
Jobber ved følgende avdeling(er): Lerkendal og Lade.
Annen faglig aktivitet:
– Under spesialisering i idrettsfysioterapi
– Ekstern sensor for fysioterapiutdanningen ved NTNU
– Forskningsprosjekt på klinikken
– Forelesninger på NTNU

Kontaktinformasjon

Mobil: 901 92 108
Epost: ole.erik@rkfysio.no

Om Ole Erik

Ole Erik ble ferdig utdannet fysioterapeut i Trondheim i 2009. Han jobbet etter turnus først 11 år i spesialisthelsetjenesten på FysMed-klinikken. Dette med langvarige muskel og skjelettlidelser (rygg, nakke, skulder og hofte/bekken) samt overvektsproblematikk. Har jobbet ved Rosenborgklinikken siden 2020. Han er opprinnelig fra et gård- og skogbruk på Finnskogen, har bakgrunn som aktiv langrennsløper og har en bachelorgrad i idrett.
 
Ut over idrett er hans faglige interesseområder er langvarig smerte som også gjenspeiles i valget av masterutdanning. Han vektlegger kunnskapsbasert aktiv behandling, med fokus på veiledning og hjelp til egenmestring av plagene hos den enkelte.


Nyhetspublikasjoner