Vondt i ryggen, hva gjør jeg?

Vondt i ryggen, hva gjør jeg?

a man with tattoos on his back
Smerter og usikkerhet kan gjøre det vanskelig å komme i gang med det vi nå vet er det viktigste man kan gjøre ved ryggsmerter – nemlig å komme i gang med normal bevegelse og aktivitet. 

Vondt i ryggen – hva nå?

Vondt i ryggen er dessverre en del av det å være menneske. Halvparten av oss har hatt ryggplager i løpet av siste året, og 4 av 5 plages med ryggen en eller flere ganger i løpet av livet.

Hvilke type ryggsmerter finnes?

Ryggplager kan deles inn i tre kategorier som veileder oss i helsevesenet om hva som er videre håndtering: 

1. Uspesifikke korsryggsmerter (80-90 %)
2. Korsryggsmerter med nerverotaffeksjon, først og fremst isjias (oftest p.g.a. skiveprolaps eller spinal stenose)  (5-10 %)
3. Mulig alvorlig underliggende sykdom eller nevrologisk akuttilfelle/cauda equina (under 1 %). 

Dersom du opplever sterke ryggsmerter, ensidige utstrålende smerter forbi kneet eller har allmennsymptomer, skal du oppsøke lege. 

Det finnes også ryggplager som rammer unge mennesker hyppigere enn voksne, se artikkel om stressreaksjon/-fraktur hos ungdom.

Videre fokuserer denne artikkelen på de såkalte uspesifikke ryggsmertene.

Akutte ryggplager

Ryggplager kan også deles i akutt fase (<1 mnd.), subakutt fase (1-3 mnd.) og kronisk fase (> 3 mnd.). Om lag 70 % blir kvitt sine ryggplager innen 1 måned og 90 % innen 3 måneder.

Med andre ord, de fleste ryggplager går over av seg selv – uten behandling! 

For personer som har ryggplager, kan det faktisk være uheldig med for mye inngripen fra helsevesenet.  I tre artikler i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i 2018 ble det poengtert at pasienter med ryggsmerter i for stor grad mottar unødig bildediagnostikk, behandling og sykemeldinger, som ironisk nok kan øke sannsynligheten for både økte plager og mer langvarige plager.

Se også artikkel om billeddiagnostikk her: https://rosenborgklinikkenfysioterapi.no/posts/mr-forteller-sjelden-hele-sannheten/.

Hva kan du selv gjøre?

Så hva skal vi gjøre for å legge forholdene til rette for at naturen gjør jobben, og at ryggplagene skal gå over av seg selv?

Uten behandling blir det store flertallet av personer med akutte ryggsmerter friske i løpet av 1-2 uker. Bruk reseptfrie smertestillende midler som paracetamol eller ibuprofen ved behov. Å være fysisk aktiv hjelper deg som regel å komme deg raskere; prøv å unngå sengeleie så mye du kan. Det er ikke farlig om aktivitet forårsaker ubehag eller smerte. Ryggen stimuleres til tilheling ved å opprettholde normal aktivitet så mye som mulig. Ved å være i ro, eller sengeleie stivner ryggen mer, som gjør det enda mer vondt å bevege seg. Det blir derfor en ond sirkel. Smerter fører også til spenninger, så å forsøke å bevege seg så normalt som mulig, unngå feilstillinger eller feil bevegelser samt å bevege seg avspent er ofte virkningsfullt. Det er usannsynlig at du klarer å forverre plagene ved å være i vanlig aktivitet, men ofte kan det bli noe mer ømhet når man begynner å bevege et stivt område. Dette er naturlig og forbigående.

Videre kan det å være på jobb i tillegg være til hjelp hos de fleste med ukompliserte ryggsmerter, noe avhengig av arbeidsinnhold.

Hva kan vi i helsetjenesten gjøre?

Forskning viser at en avgjørende faktor er å ha en optimistisk holdning, tro på at det vil gå bra og at det ikke er farlig. Dette kan være vanskelig når smertene er på sitt verste.

Vi på Rosenborgklinikken kan hjelpe deg med en konsultasjon hvis du er usikker på ryggsmertene dine. Vi kan undersøke deg, gi deg en forklaring og forsikre deg om at det er ok å bevege seg normalt og komme i gang med aktivitet, kan vi på Rosenborgklinikken hjelpe deg med nettopp dette.

Forebygging for førstegangs episoder med ryggsmerter har lite dokumentert effekt. Forebyggende strategier for å redusere nye episoder er imidlertid vist effektivt, dette inkluderer fysisk aktivitet og informasjon. Hvis du har vedvarende plager i ryggen som varer mer enn 8-12 uker, kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig å bli henvist til en ryggpoliklinikk eller spesialist. 

Hvorfor vedvarer ryggsmertene?

Årsaken til langvarige plager er sammensatt, men det handler blant annet om forventninger og hvordan vi forholder oss til plagene våre. Det er forsket mye på risikofaktorer for langvarige plager, og noen forhold har pekt seg ut.

Tidligere ryggplager og sterk grad av smerte har vist større sannsynlighet for at plagene varer utover akuttfasen. Videre spiller psykologiske faktorer inn som frykt for at det kan være noe alvorlig, troen på at det kan bli bra og også andre psykososiale forhold. Angst, depresjon, søvnproblemer, smerteadferd, katastrofetenkning, motivasjon, mestring og mestringstro (self-eficacy) er vist avgjørende i forhold utvikling av langvarige korsryggplager. 

Selv om dette ikke nødvendigvis er årsaken til at ryggplagene har startet, er det viktig med fokus på det i rehabiliteringen av ryggplagene! Samtaler omkring helhetlige mekanismer er noe vi på Rosenborgklinikken derfor inkluderer når vi hjelper våre pasienter. 

Referanser

Buchbinder R, van Tulder M, Öberg B, Costa LM, Woolf A, Schoene M, Croft P; Lancet Low Back Pain Series Working Group. Low back pain: a call for action. Lancet. 2018 Jun 9;391(10137):2384-2388. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30488-4. Epub 2018 Mar 21. PMID: 29573871.

Foster NE, Anema JR, Cherkin D, Chou R, Cohen SP, Gross DP, Ferreira PH, Fritz JM, Koes BW, Peul W, Turner JA, Maher CG; Lancet Low Back Pain Series Working Group. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. Lancet. 2018 Jun 9;391(10137):2368-2383. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30489-6. Epub 2018 Mar 21. PMID: 29573872.

Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S, Hoy D, Karppinen J, Pransky G, Sieper J, Smeets RJ, Underwood M; Lancet Low Back Pain Series Working Group. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet. 2018 Jun 9;391(10137):2356-2367. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30480-X. Epub 2018 Mar 21. PMID: 29573870.

Nieminen LK, Pyysalo LM, Kankaanpää MJ. Prognostic factors for pain chronicity in low back pain: a systematic review. Pain Rep. 2021 Apr 1;6(1):e919. doi: 10.1097/PR9.0000000000000919. PMID: 33981936; PMCID: PMC8108595.

Skrevet av

Ole Erik Furuberg
Fysioterapeut
Rosenborgklinikken Fysioterapi