Ryggsmerter, stressreaksjon og tretthetsbrudd hos ungdom

Ryggsmerter, stressreaksjon og tretthetsbrudd hos ungdom

photo of woman raising her both hands
Dansing er en idrett som kan disponere for stressreaksjon i korsrygg.

Stressreaksjon eller tretthetsbrudd i korsryggen regnes som en av de vanligste årsakene til korsryggssmerter hos idrettsaktiv ungdom. Det er viktig å få diagnostisert tilstanden tidlig, slik at riktige tiltak kan settes i gang. De aller fleste blir helt bra etter en periode med avlastning og gradvis opptrening.

Hva er en stressreaksjon i korsryggen?

En stressreaksjon i korsryggen er en begynnende skjelettforandring i virvelbuen som vanligvis oppstår hos idrettsaktiv ungdom. Dersom denne forandringen utvikler seg til en spalte i virvelbuen kalles det stressfraktur eller tretthetsbrudd. Tilstanden oppstår som følge av en overbelastning av skjelettet, hvor vedvarende høy belastning og for lite hvile kan gi nedbrytning av et område på knokkelen.

Belastning av kroppen skaper normalt mikroskader i skjelettet, som igjen stimulerer til oppbygging av beinvev. Dette er en normal og viktig prosess, men dersom det blir ubalanse mellom belastning og hvile kan det oppstå svekkelse og forandringer i skjelettet. Tilstanden forekommer hyppig i idretter med repetert bakoverbøy og rotasjon i ryggen, og det er påvist høyest forekomst av stressreaksjon i idretter som fotball og friidrett. Studier har vist at opptil 50 % av unge med korsryggsmerter har en stressreaksjon/stressfraktur i ryggsøylen.

Ungdom i vekst er spesielt utsatt, siden skjelettet i virvelbuen ikke er ferdig utviklet før i starten av 20-åra. Gjennomsnittsalder ved diagnose er 15-16 år. En stressreaksjon er oftest lokalisert i nedre del av korsryggen, og kan ramme kun en side eller begge sider av virvelbuen. Ved påvist stressfraktur bør fastlegen også vurdere bakenforliggende medisinske årsaker, dette kan være lav energitilgjengelighet, mage-tarm sykdom (cøliaki) og lavt vitamin D/kalsium.

Hva er vanlige symptomer på stressreaksjon?

Det typiske er at korsryggsmerten oppstår i forbindelse med trening og bedres i hvile. Mange beskriver at ryggsmerten kom akutt i forbindelse med en hendelse på idrettsbanen, f.eks. brå vending, duell eller et fall. Dette er en utløsende årsak, tilstanden har da sannsynligvis pågått en stund i forkant. Noen opplever at ryggsmerten oppstår gradvis, og er mest fremtredende under eller på slutten av treningsaktivitet. Hvilesmerter kan forekomme dersom treningsaktiviteten ikke reduseres.

Vurdering og utredning

Dersom en stressreaksjon oppdages tidlig, er det gode muligheter for tilheling. Dette tar ca 3 – 4 mnd, men her er det individuelle variasjoner. Det anbefales å få en vurdering av fysioterapeut, som etter en grundig samtale og undersøkelse kan vurdere om det er nødvendig å henvise videre til MR undersøkelse.

Behandling av stressreaksjon/stressfraktur

Det aller viktigste tiltaket innledningsvis er å stoppe med organisert trening og aktivitet som fremkaller ryggsmerte. Etter hvert er det nødvendig å starte opp med enkle øvelser og lavdosert aktivitet i tråd med anbefalinger fra fysioterapeut. Det forventes at utøveren må være helt/delvis borte fra aktuell idrett i minimum 3 mnd, men her vil det være individuelle variasjoner. I denne perioden er det viktig med tett oppfølging av fysioterapeut som styrer aktivitet og gradvis progresjon i den alternative treningen.

Referanser

1. Selhorst, M., Fischer, A. & MacDonald, J. (2019). Prevalence of Spondylolysis in Symptomatic Adolescent Athletes: An Assessment of Sport Risk in Nonelite Athletes. Clinical journal of sport medicine : official journal of the Canadian Academy of Sport Medicine 29, 421-425.
2. Sundell, C. G., Jonsson, H., Adin, L. & Larsen, K. H. (2013). Clinical examination, spondylolysis and adolescent athletes. Int J Sports Med 34, 263-267.
3. Kaneko, H., Murakami, M. & Nishizawa, K. (2017). Prevalence and clinical features of sports-related lumbosacral stress injuries in the young. Archives of orthopaedic and trauma surgery 137, 685-691

Skrevet av

Veslemøy Aarnes Krane
Fysioterapeut
Spesialist i manuellterapi
Rosenborgklinikken Fysioterapi

2 kommentarer om “Ryggsmerter, stressreaksjon og tretthetsbrudd hos ungdom

Det er stengt for kommentarer.