Hva er fysioterapi?

Kort oppsummert

Fysioterapi er en sentral del av det norske helsevesen og finnes både ved sykehus, bedriftshelsetjenesten og kommunehelsehelsetjenesten. Fysioterapeuter har inngående kunnskap om muskel- og skjelettsystemets oppbygning og funksjon.

Kunnskap om hvordan psykiske, fysiske og sosiale faktorer spiller inn på pasientens helseproblem er viktige grunnlag for behandlingen. Fysioterapeuter jobber for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjonsevne ved hjelp av forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak. 

Rosenborgklinikken sine fysioterapeuter samarbeider tett med fastleger og ortopeder, i tillegg til andre helseprofesjoner. Siden vi er samlokalisert med det private sykehuset Aleris Rosenborgklinikken kan vi, ved behov, effektivt samarbeide med ortopedene der.

Hva er fysioterapi?

Hva gjør en fysioterapeut?

Undersøkelse:
En konsultasjon hos fysioterapeut ved Rosenborgklinikken Fysioterapi starter med en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering som legger grunnlag for den videre behandlingen. Dette innebærer kartlegging av sykdomshistorie, bevegelsesanalyse, spesifikke tester/undersøkelser og vurdering av dette i sammenheng med pasientens livssituasjon (arbeid, aktivitetsnivå). Ut fra dette settes funksjonsdiagnose, mål og plan for behandlingen.

Videre utredning:
Hvis fysioterapeuten trenger mer informasjon for å finne årsaken til plagene, samarbeider vi tett med ortopeder, røntgenleger og fastleger som kan henvise til røntgen/CT/MR eller spesialist.

Behandling og forebygging:
Fysioterapibehandlingen er basert på funn fra undersøkelsen. Behandlingen er tilpasset pasientens behov og mål, samt kunnskapsbasert praksis.

Behandlingen er ofte tilpasset opptrening, informasjon og tilpasninger i hverdag- og arbeidssituasjon, og kan være supplert med kognitive øvelser, bløtvevsbehandling, vevs- og leddmobilisering, veiledning, ergonomi, trykkbølgebehandling og/eller triggerpunktbehandling.

Oppfølging:
I forbindelse med behandlingsforløp, orienterer fysioterapeuten om oppstart og avslutning til din fastlege. Dette er særlig viktig etter at henvisningsplikten ble borte, slik at pasientens primærkontakt i helsevesenet er oppdatert på helsesituasjonen til pasienten.

Ved uteblivende bedring eller utilfredsstillende/uforventet resultat av behandling, henvises pasienten tilbake til primærkontakt eller aktuell behandler/utreder.

Les mer om…

Hva er fysioterapi?

Andre nyttige kilder

Ytterligere informasjon om hva fysioterapi er kan du finne på Norsk Fysioterapeutforbunds hjemmeside. Der finnes også en mer utdypende forklaring.

Trondheim kommune har en informasjonsside om sitt fysioterapitilbud – les mer ved å klikke her.