Hva er fysioterapi?

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en sentral del av det norske helsevesen og finnes både ved sykehus, bedriftshelsetjenesten og kommunehelsehelsetjenesten. Fysioterapeuter har inngående kunnskap om muskel- og skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Kunnskap om hvordan psykiske, fysiske og sosiale faktorer spiller inn på pasientens helseproblem er viktige grunnlag for behandlingen. Fysioterapeuter jobber for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjonsevne ved hjelp av forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak.  Rosenborgklinikken sine fysioterapeuter samarbeider tett med fastleger og ortopeder, i tillegg til andre helseprofesjoner. Siden vi er samlokalisert med det private sykehuset Aleris Rosenborgklinikken kan vi ved behov effektivt samarbeide med ortopedene der.

Dette er noen eksempler på hva våre fysioterapeuter kan hjelpe deg med:

 • Akuttskader
 • Idrettsskader
 • Opptrening før og etter operasjon
 • Skulderplager
 • Kneplager
 • Opptrening etter bruddskader
 • Opptrening etter strekk/avrivning av muskulatur eller leddbånd
 • Meniskskader
 • Artrose/slitasje i vektbærende ledd
 • Overbelastning i sene eller muskulatur
 • Prolaps
 • Korsryggssmerter
 • Trening og aktivitetsrelaterte plager/smerter
 • Funksjonstesting før retur til idrett/aktivitet/jobb
 • Kondisjon og styrketesting
Hva gjør en fysioterapeut?

Undersøkelse: En konsultasjon hos fysioterapeut ved Rosenborgklinikken Fysioterapi starter med en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering som legger grunnlag for den videre behandlingen. Dette innebærer kartlegging av sykehistorie, bevegelsesanalyse, spesifikke tester/undersøkelser og vurdering av dette i sammenheng med pasientens livssituasjon (arbeid, aktivitetsnivå). Ut fra dette settes funksjonsdiagnose, mål og plan for behandlingen.Hvis fysioterapeuten trenger mer informasjon for å finne årsaken til plagene, samarbeider vi tett med ortopeder, røntgenleger evt. med fastlege som kan henvise til røntgen/CT/MR eller spesialist.

Behandling og forebygging: Fysioterapibehandlingen er basert på funn fra undersøkelsen. Behandlingen er tilpasset pasientens behov og kunnskapsbaserte behandlingstiltak. Behandlingen er primært aktiv opptrening, supplert med bløtvevsbehandling, mobilisering, veiledning, ergonomi, trykkbølgebehandling og/eller triggerpunktbehandling.

Andre nyttige kilder

Ytterligere informasjon om hva fysioterapi er kan du finne på Norsk Fysioterapeutforbunds hjemmeside. Der finnes også en mer utdypende forklaring.

Trondheim kommune har en informasjonsside om sitt fysioterapitilbud – les mer ved å klikke her.