Forskning

Pågående forskning

Rosenborgklinikken Fysioterapi er involvert i flere forskningsprosjekter, som et ledd i det å kunne tilby våre pasienter den best tilgjengelige behandlingen – i tillegg til en genuin interesse for fagutvikling. Forskning og publikasjoner anses som en viktig del av fagutviklingen ved klinikken.

Fysioterapeutene ved klinikken har forskjellige roller i pågående prosjekter, alt fra prosjektleder og idéutvikler til datainnsamler og utfører av intervensjon.

Forskning

Publikasjoner

Fredrik Paulsberg

PubMed:Andre publikasjoner:
Paulsberg F
, Olsen SE, Østerås H. (2014). En systematisk oversiktsartikkel: Effekten av landbasert treningsterapi hos pasienter med hofteleddsartrose. Fysioterapeuten 5, 22-29. http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Effekt-av-landbasert-treningsterapi-for-pasienter-med-hofteleddsartrose

Håvard Østerås

PubMed (10 siste):Fullstendig oversikt over Håvards fagfellevurderte (/PubMed-indekserte) artikler finner du ved å klikke her.

Bøker:
Østerås H
og Stensdotter AK. Medisinsk treningslære. Gyldendal, 2020.

Helbostad J, Granbo R, Østerås H. Aldring og bevegelse. Gyldendal, 2018.

Andre publikasjoner:
Paulsberg F, Olsen SE, Østerås H. (2014). En systematisk oversiktsartikkel: Effekten av landbasert treningsterapi hos pasienter med hofteleddsartrose. Fysioterapeuten 5, 22-29. http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Effekt-av-landbasert-treningsterapi-for-pasienter-med-hofteleddsartrose