Illustrasjonsbilde kne

Smerter i…

Kne

Årsak

Smerter i kne er en vanlig plage i befolkningen og rammer personer i alle aldre. Plagene kan oppstå akutt i forbindelse med traume eller belastning over tid. Det er også noen ukjente årsaker til enkelte kneplager. 

Eksempler på tilstander vi kan hjelpe med

– Korsbåndsskade (ACL-skade)
– Sidebåndsskader (MCL- og LCL-skader)
– Meniskruptur og -skade
– Degenerativ meniskskade
– Kneartrose  
– Bruskskader 
– Osteocondritis dissecans 
– Bruddskader  
– Kneskål ut av ledd / patellaluksasjon  
– Strekkskader i muskulatur  
– Løperkne / langdistanse kne / runners knee / iliotibialbånd syndrom  
– Hopperkne / jumpers knee / patellar tendinopati  
– Sykdommer i annet senevev: m. quadricepstendinopat  
– Smerter i annet senevev: m. popliteustendopati og m.bicepstendinopati 
– Slimposebetennelse / bursitt  
– Mb. Osgood-Schlatter sykdom  
– Mb. Sinding-Larsen-Johansson sykdom   
– Plica medialis-syndrom 
– Patellofemoralt smertesyndrom  
– Kneinstabilitet  

Kneets anatomi

Symptomer

Symptomer variere fra diagnose/plage til diagnose/plage. Smertene kan være lokalisert til et spesifikt område på kneet eller være diffuse over et større område. Diffus smerte kan strekke seg fra nedre del av låret, over selve kneet og til øvre del av legg på både fremside og bakside. Smertene oppstår vanligvis i forbindelse med aktivitet, men enkelte tilstander er også smertefulle på natt eller langvarig inaktivitet.  
 
Nedsatt bevegelighet er et annet symptom ved kneplager. Den nedsatte bevegeligheten kan være en konsekvens av smerte eller faktiske endringer i og rundt selve leddet.   
 
Smertene fører som regel til alt fra milde til moderate funksjonsbegrensninger, og vil kunne hindre vanlig aktiviteter som stiller særlige krav til kneet og på den måten påvirke livsutfoldelse og livskvalitet.  
 

Undersøkelse

Kneplager diagnostiseres ofte klinisk og skjer under førstegangskonsultasjonen. Da vil fysioterapeuten høre på din sykdomshistorie og gjennomføre relevante kliniske tester. Tidligere diagnostikk vil også bli vurdert opp mot funn i førstegangskonsultasjonen (MR, røntgen, blodprøver, tidligere behandling etc.) 
 
Våre drevne fysioterapeuter vil kommunisere med din fastlege/annet relevant helsepersonell ved behov, samt henvise/anbefale videre diagnostiske tester (f. eks MR eller røntgen). Dette gjøres ikke uten faglig indikasjon, og vil kun gjøres dersom det er viktig for diagnostikken eller for å utelukke alvorlig sykdom. 

Behandling

Behandling av kneplager vil være individuelt tilpasset etter årsak, pasientens mål, krav og fysiske utfoldelse. Fysioterapeuten vil i samråd med pasienten kartlegge den helhetlige helsesituasjonen, og vurdere behandlingsplan ut ifra denne kartleggingen. Behandlingen er i hovedsak konservativ (ikke-kirurgisk) bestående av informasjon, råd om belastningsstyring og tilpasset treningsterapi.  
 
Enkelte akutte skader burde opereres for å gjenoppnå best mulig funksjon, men dette vil avhenge av hvilke anatomiske strukturer som er skadet, lokalisasjon, omfang og målsetting samt hvilke krav som stilles til kneet.   
 
Behandlingsforløpet til knesmerter varierer fra uker til flere måneder og avhenger av type plage. Basert på lang klinisk erfaring og den nyeste forskningen, vil våre fysioterapeuter hjelpe deg med å ta en aktiv rolle i din bedringsprosess. Vi vil foreskrive og veilede i behandlingsopplegg som har størst mulig sannsynlighet for bedring. 


Nyhetssaker kne