Kognitiv terapi er en naturlig del av tilnærmet alle behandlingsforløp. Les mer om hvorfor nedenfor.

Kognitiv terapi

Oversikt

Kort oversikt

Hva i all verden er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, er en viktig del av fysioterapi for å løse problemer som har med tenkning, handlinger og følelser å gjøre. Forskning og beste fysioterapipraksis viser at det har overraskende stor effekt på kroppslige plager og smerter.

Innhold i terapien

Et viktig mål med fysioterapi er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder fysiske og psykiske helseproblemer. Et typisk eksempel på dette er at vi blir redd for å bruke en skadet kroppsdel fordi vi tenker at det kan gjøre skaden verre. Vi alle tenker automatisk slik, kanskje fordi vi hadde større sjanse for å overleve i steinalderen ved å ikke ta for store sjanser.

Dersom vi har hatt denne smertetilstanden eller skaden en stund er det ikke alltid smart å velge mest mulig avlastning og hvile. Rett etter en skade eller operasjon var det nok lurt, men bare i løpet av dager og få uker er det viktig å starte bevegelse og etter hvert opptrening igjen. Dersom vi fortsatt velger avlastning, kan smertetilstanden bli verre av for mye ro og hvile.

En slik uheldig sirkel er det viktig å få veiledning til å komme ut av, og en viktig tilnærming som blant annet fysioterapeuter jobber med er å diskutere hvordan man kan tenke og forholde seg til plagene. Helt konkret kan kognitiv terapi handle om hvilken innstilling man har når man skal utfordre egne grenser. Slike mentale teknikker kan læres, men de må øves på, som all annen fysisk trening.

Det finnes flere tanke- og adferdsmønstre som er assosiert med dårligere prognose, og utvikling av mer langvarighet- og intensitet på smerter. Det kan derfor være stor hjelp i å belyse disse i behandlingssammenheng, for deretter å lete etter mer hensiktsmessige strategier for sitt problem.

Forskning på kognitiv terapi

Forskning på kognitiv terapi har vist at det mulig å redusere engstelse, angst og redsel for både smerte, samt redsel for bevegelse, betydelig. Det kan gi effekter på plager med en gang, selv om det tar lengre tid å få en mer stabil endret måte å tenke på. Kognitiv terapi er en viktig del av fysioterapi, og det kan gi økt mestringstro. Det henger tett sammen med hvilken prognose vi har ved plager og smerter i muskel-skjelettsystemet.

Det er viktig å huske at kognitiv terapi ikke er noe «skummelt» eller som bare har med «psyken» å gjøre. Vi trenger alle å bevisstgjøre hvor stor kraft det er i å ha metoder for å sortere bort tanker og følelser som ikke er nyttige for oss. Men vi må trene på det også for å kunne bli bedre.

Kognitiv terapi

Referanser

Østerås H, Stensdotter AK (2020). Medisinsk treningsterapi. Gyldendal Akademisk

Jae-A Lim MA, Soo-Hee Choi, Won Joon Lee, et al. Cognitive-behavioral therapy for patients with chronic pain. Medicine (Baltimore). 2018 Jun; 97(23)