Ultralyd og injeksjoner – diagnostikk- og behandlingsform som ofte gjøres samtidig.

Ultralyd og injeksjoner

Om behandlingen

Ultralyd er en undersøkelsesmetode som kan brukes ved plager eller skader i muskel-skjelettsystemet. For å kunne bruke og tolke eventuelle funn fra ultralydundersøkelse kreves solid utdanning og lang erfaring. I Norge er det radiologer som primært skal gjøre det.

Du kan lese mer inngående om diagnostisk ultralyd (ultralydundersøkelse) ved å klikke deg videre til sidene Store Medisinske Leksikon har om temaet her.

Ultralyd og injeksjoner

Hvem gjør det?

Ultralydundersøkelse er en veletablert metode som er godt egnet til mange undersøkelser. Utfordringen ligger i å kunne tolke bildene riktig fordi det er svært mange tilfeldige funn ved en slik undersøkelse (for så vidt samme utfordring som ved f eks MR og CT). Uten denne erfaringen er det en betydelig risiko for at tilfeldige funn – som ikke forklarer pasientens plager – tillegges unødvendig vekt og dermed blir grunnlag for dårlig eller feil behandling.

ultralyd og injeksjoner

Utføres dette hos oss?

Fysioterapeutene ved Rosenborgklinikken velger å bruke all sin kapasitet innen videre- og etterutdanning til det vi mener er vår spisskompetanse: aktiv opptrening i forbindelse med skader og plager. Vi mener dette er radiologenes fagfelt.

Fysioterapeuter risikerer å gjøre en halvgod jobb ved å dele opp fokus på hva vi skal kunne best. Derimot samarbeider vi tett med radiologer når vi mener slike undersøkelser er hensiktsmessig.

Injeksjonsbehandling, her illustrert ved injeksjon inn i et ledd.

ultralyd og injeksjoner

Injeksjoner som behandling

Historien om hvem som skal gjennomføre injeksjoner er prinsipielt lik: de som driver med slikt på fulltid blir best. Det skal fysioterapeuter og andre ha respekt for. Det er også et lovverk som sier klart at fysioterapeuter ikke skal drive injeksjonsbehandling (krever eventuell videreutdanning).

Dersom noen av våre pasienter kan trenge injeksjoner i forbindelse med plager eller skader samarbeider vi tett med leger/ortopeder om dette (se vår side om ortopedi). Våre erfaringer med en slik måte å fordele kompetanse og ansvar på er svært gode.