Behandlingsforsikring

Om time gjennom behandlings-forsikring

Privat helseforsikring (forsikring som dekker helseutgifter, behandlingsforsikring) har blitt svært vanlig i Norge. Flere og flere tegner behandlingsforsikring som privatpersoner, eller har tilsvarende forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver og/eller idrettslag.

På Rosenborgklinikken Fysioterapi samarbeider vi med alle de store aktørene som tilbyr slik forsikring. Det er derfor ønskelig at du presiserer om du har behandlingsforsikring når du bestiller time hos oss (velg «Forsikring» under «Ønsket type konsultasjon» i bestillingsskjemaet). Dette vil også sikre deg hurtig time, etter særavtaler med det enkelte forsikringsselskap.

Timebestilling foregår gjennom vårt vanlige timebestillingsskjema.

Behandlingsforsikring

Juridisk informasjon

Lovens regler i henhold til helsepersonelloven gjelder også for konsultasjoner gjennom forsikringsselskap. Det vil si at forsikringsselskapet ikke har innsikt i taushetsbelagte opplysninger som deles med helsepersonell uten at du gir eksplisitt samtykke om dette.

Du kan bli forespurt av forsikringsselskapet om unnlatelse fra taushetsplikt for opplysninger knyttet til din sak, etter endt behandling eller underveis i langvarige behandlingsforløp. Dette skjer som regel i forbindelse med vurdering av din videre saksgang og/eller erstatning.

Behandlingsforsikring

Praktisk informasjon

Her er noen tips til hvordan du skal forholde deg til forsikringsselskapet og behandlende fysioterapeut ved behandlingskrevende skade:

1. Dersom du ikke har tegnet behandlingsforsikring privat, bør du sjekke med arbeidsgiver/idrettslag om du har forsikring som dekker fysioterapibehandling.

2. Meld skade/plage til forsikringsselskapet ditt så fort den oppstår.

3. Du vil få et saksnummer, og eventuelt en betalingsbekreftelse for behandling. Ta med betalingsbekreftelse, saksnummer eller tilsvarende til første time hos fysioterapeut.

4. Avhengig av dine betingelser, vil timeantallet forsikringsselskapet dekker variere. De vanligste dekningene er 6, 12, 18 eller 24 behandlinger per kalenderår.

5. Noen forsikringsselskap sender overnevnte informasjon direkte til oss, samt bestiller time for deg. Dette varierer, så du må høre med din saksbehandler hvordan du skal forholde deg til dette.

Har du flere spørsmål, ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Du kan også spørre oss, da vi har lang erfaring med forsikringspasienter.

Behandlingsforsikring

Aktører

Vi tar i mot pasienter fra alle store aktører i Norge, blant andre: