Forsikring

Om time gjennom behandlingsforsikring:

Privat helseforsikring har blitt svært vanlig i Norge. Flere og flere tegner behandlingsforsikring som privatpersoner, eller har tilsvarende forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver/idrettslag. På Rosenborgklinikken Fysioterapi samarbeider vi med alle de store aktørene som tilbyr slik forsikring. Det er derfor ønskelig at du presiserer om du har behandlingsforsikring når du bestiller time hos oss (velg «Forsikring» under «Ønsket type konsultasjon» i bestillingsskjemaet). Dette vil også sikre deg hurtig time, etter særavtaler med det enkelte forsikringsselskap.

Juridisk informasjon:

Lovens regler i henhold til helsepersonelloven gjelder også for konsultasjoner gjennom forsikringsselskap. Det vil si at forsikringsselskapet ikke har innsikt i taushetsbelagte opplysninger som deles med helsepersonell uten at du gir eksplisitt samtykke om dette. Du kan bli forespurt om dette av forsikringsselskapet etter endt behandling/underveis i langvarige behandlingsforløp, i forbindelse med vurdering av din videre saksgang og/eller erstatning.

Pris/betaling:

Det varierer noe hvordan forsikringsselskapene ønsker at oppgjør for behandling skal foregå. I de fleste tilfeller faktureres forsikringsselskapet direkte, mens andre ganger refunderes pasienten for utlegg til fysioterapi mot kvittering.

Praktisk informasjon: 

Her er noen tips til hvordan du skal forholde deg til forsikringsselskapet og behandlende fysioterapeut ved behandlingskrevende skade:

 • Dersom du ikke har tegnet behandlingsforsikring privat, bør du sjekke med arbeidsgiver/idrettslag om du har forsikring som dekker fysioterapibehandling.
 • Meld skade/plage til forsikringsselskapet ditt så fort den oppstår.
 • Du vil få et saksnummer, og eventuelt en betalingsbekreftelse for behandling. Ta med betalingsbekreftelse eller tilsvarende til første time hos fysioterapeut.
 • Avhengig av dine betingelser, vil timeantallet forsikringsselskapet dekker variere. De vanligste antallene er 6, 12, 18 eller 24 behandlinger.
 • Noen forsikringsselskap sender overnevnte informasjon direkte til oss, samt bestiller time for deg. Dette varierer, så du må høre med din saksbehandler hvordan du skal forholde deg til dette.

Har du flere spørsmål, ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Du kan også spørre oss, da vi har lang erfaring med forsikringspasienter.

Vi tar i mot pasienter fra de fleste store aktører i Norge, blant andre: 

 • Storebrand
 • Nordic Netcare
 • Vertikal Helse
 • Gjensidige
 • DNB
 • Falck Helse
 • IF
 • Tryg
 • Fremtind
 • Idrettens Helsesenter