Langvarig smerte kan være svært belastende for den som rammes
Langvarig smerte kan være svært belastende for den som rammes

Smerter i…

Langvarig smerte

Årsak

Det er vanskelig å forklare hva smerte er. Er det et nervesignal? En tanke? En følelse? Smerte er en opplevelse som kan oppstå på grunn av hvordan vi tenker og føler, av og til sammen med et nervesignal.

Men smerte er ikke et nervesignal alene, og oftest opplever vi smerte ved en miks av nervesignaler, tanker og følelser. Siden det er så sammensatt er det også vanskeligere å behandle enn vi kanskje tror, spesielt langvarige smerter. Over 30% av voksne i Norge har langvarige smerter, noe som gjør det til et betydelig problem, både for den enkelte og for samfunnet.

Definisjon

Smerte er definert som «en ubehagelig sensorisk eller emosjonell opplevelse assosiert med aktuell eller potensiell vevsskade». Smerten er altså både en opplevelse og et symptom. Det er viktig å være klar over at smerte kan oppstå uten smertesignaler fra kroppen, for eksempel ved redsel for at man har skadet seg. En ordentlig undersøkelse er derfor svært viktig dersom man er usikker på om man har en skade.

Smerter er sammensatte opplevelser og følelser, men involverer alltid sentralnervesystemet

Ulike typer smerte og symptomer

Det er ulike typer smerte. Dersom vi slår en hammer på tommelen, gir det typiske akutte smerter. Hvis ikke vi hadde evnen til å kjenne slik type smerte ville vi kanskje ikke lært av episoden. Slik smerte er viktig for å endre adferd og dermed overlevelse.

Smerte som varer i uker og måneder, derimot, kan ofte være verkende og murrende, og den trenger ikke lengre å være hensiktsmessig for hva vi bør gjøre, for eksempel av fysisk aktivitet. Slik langvarig smerte kan ofte bli unødvendig stor og medføre reduksjon i arbeidsevne og fysisk aktivitet, og da bør man vurdere undersøkelse og eventuell behandling.

Undersøkelse

Vi kan ha smerte uten at man finner noe galt med hverken nervesystem eller annet vev i kroppen, selv om det kan ha vært en skade som startet plagene – dette oppfattes som regel lite intuitivt.

Smertene har dermed en sammenheng med tanker og følelser. Det er derfor viktig at en fysioterapeut som undersøker deg blir kjent med hvordan du har det. Dette kommer selvsagt i tillegg til en grundig undersøkelse av kroppen ellers.

Behandling

Smertens intensitet og type påvirkes av hva vi tenker når vi opplever den. Redsel for at smerten er farlig eller kan ha negative konsekvenser (for eksempel at man mister arbeidsevne eller mulighet til lystbetont fysisk aktivitet) øker ofte smerteopplevelsen.

En viktig del av fysioterapi er å gjøre en grundig undersøkelse for å finne ut hva som kan påvirke smerteopplevelsen. Tiltak og behandling for å påvirke smerten blir gjort ut fra funn i undersøkelse. Ofte kan smerteopplevelsen bli spontant bedre bare ved en ordentlig undersøkelse, siden man får mindre redsel for at smerten kan være alvorlig.

Mulig behandling:
For noen kan målet være å redusere langvarig smerte gjennom å jobbe med tanker og følelser sammen med fysisk aktivitet og treningsterapi. For andre kan målet være å leve best mulig med de smertene man har. Mestring av det som er viktig i livet er viktig for alle. Smertene skal ikke få styre mer av hverdagen enn nødvendig. Aksept av situasjonen er en viktig del av behandlingen, samt en forutsetning for å mestre plager best mulig.

Samarbeid i forbindelse med behandling:
Fysioterapeuten samarbeider med fastlegen og andre i helsetjenesten etter behov, slik at tilbudet om oppfølging blir godt. Fastlegene skal styre eventuelle behov for medisiner, mens fysioterapeuten skal veilede i gjennomføring av fysisk aktivitet og trening, samtale om mestring, samt evaluere og eventuelt endre tilbud fortløpende. Egen kunnskap om smerte er viktig for å mestre livet best mulig.

Pasientressurser

1. “Hva er langvarig smerte?” – YouTube-video (engelsk) kan ses ved å klikke her.
2. “Det å forstå smerter – og hva som bør gjøres” – YouTube-video (norsk) kan ses ved å klikke her.