Illustrasjonsbilde hofte og lyske

Smerter i…

Hofte og lyske

Årsak

Plager i hofte og lyske er vanlig i alle aldersgrupper. De ulike utfordringene har årsak i forskjellige krav til leddet, der unge opplever egne tilstander, mens middelaldrende og gamle ofte har andre problemer. Studier i USA viste at hos collegestudenter med idrettsskader, sto hofteregionen for 17% av disse.

Utøvere av idretter med vridninger, rask start og stopp, samt skøytebevegelser er spesielt sårbare.

Smerter i hofte og lyske forekommer ofte på grunn av for stor belastning der kreftene overgår kroppens tåleevne. Gener og alderdom spiller også inn.

I noen tilfeller kommer smertene fra ryggsøylen, men oftest fra muskler, sener, skjelett, slimposer og leddbånd. Videre er det godt dokumentert at inaktivitet og overvekt øker sjansen for hofteplager.

Eksempler på tilstander vi kan hjelpe med

– Senesmerte/ overbelastning på sene
Hofteartrose/ slitasjegikt
– Slimposebetennelse i og omkring hofteledd
– Lyskestrekk / lyskesmerte (adduktorstrekk)
– Smerter på utsiden av hoften ved gange/ belastning
– Idrettsbrokk (tidligere kalt Gilmores Groin)
– Inneklemming / skade på hoftens «menisk» (hofteimpingement, CAM/Pincer-morfologi)
– Overbelastet eller vond muskulatur
– Snapping hip
– Brudd / stressfrakturer
– Muskelrupturer / muskelstrekk (hamstring, rectus femoris mm.)
– Smertefull hoftebøyer
– Apofyseskader (barn/unge)
– Trochanterbursitt

Hoften og hofteleddets anatomi

Symptomer

Symptomer variere. Smertene kan være lokalisert til et spesifikt område i hofte-/lyskeområdet eller være diffuse over et større område. Smertens lokalisasjon vil ofte ha diagnostisk verdi.
 
Nedsatt bevegelighet er et annet symptom ved hofteplager. Den nedsatte bevegeligheten kan være en konsekvens av smerte eller faktiske endringer i og rundt selve leddet.   
 
Smertene fører som regel til alt fra milde til moderate funksjonsbegrensninger, og vil kunne hindre vanlig aktiviteter som stiller særlige krav til hoften, og på den måten påvirke livsutfoldelse og livskvalitet.  

Undersøkelse

For å kunne sette en nøyaktig diagnose må det foretas en klinisk undersøkelse av erfaren terapeut. Historikk og dine opplevelser i forbindelse med smerter og nedsatt funksjon kartlegges. I tillegg vil spesifikke tester gjøre at man kan finne årsak til plager.

Våre drevne fysioterapeuter vil kommunisere med din fastlege/annet relevant helsepersonell ved behov, samt henvise/anbefale videre diagnostiske tester (f. eks MR eller røntgen). Dette gjøres ikke uten faglig indikasjon, og vil kun gjøres dersom det er viktig for diagnostikken eller for å utelukke alvorlig sykdom. 

Behandling

I de fleste tilfeller vil ikke-operativ behandling være førstevalg og beste alternativ. Opptreningsprogram som gir tilbake full bevegelighet, god styrke samt bedret koordinasjon gir ofte resultatet du er ute etter.

Fører ikke den fysioterapibehandlingen frem, kan vi henvise til våre kirurgiske spesialister for ytterligere kartlegging og behandling.

Rosenborgklinikken har helt siden 80-tallet vært blant de fremste i landet på hofte-/ lyskeproblematikk. Dette er mye på grunn av erfaring med fotballspillere, men også en rekke andre idretter. Det er viktig å merke seg at vi også jobber med kunder som
ikke driver med idrett.

Klinikken har lang erfaring med kirurgiske hofteinngrep og påfølgende rehabilitering av disse. Se vår egen side om rehabilitering etter kirurgi.