Historie

De tidlige årene og etableringen

Virksomheten ble etablert i 1988 med navnet Rosenborg Sportsklinikk AS. Det var ortopedene Lars Engebretsen og Torbjørn Grøntvedt sammen med fysioterapeutene Vilhelm Stoltz og Sigbjørn Hammer som etablerte virksomheten i samarbeid med Rosenborg Ballklub. På det tidspunktet, hadde de overnevnte hatt ansvaret for den medisinske oppfølgingen av spillerne i RBK i flere år allerede. Virksomheten hadde tilhold i kjelleren på “Brakka” på Lerkendal. I tillegg til å følge opp spillerne i klubben ble klinikken åpnet også for å gi andre idrettsutøvere tilbud om medisinsk bistand. Tilbudet klinikken ga var konsultasjoner hos ortoped/fysioterapeut, operasjoner og oppfølging hos fysioterapeut; opptrening/behandling – et konsept som vi fortsatt holder fast ved den dag i dag.

Etterspørselen øker, og bedriftsnavnet endres

Pågangen på klinikken økte og den ble oppsøkt i større grad også av andre pasientgrupper; med belastningsskader, kneplager, skulderlidelser m.m. (ortopediske lidelser). For å få et bedre samsvar mellom navnet og det virksomheten etter hvert skulle tilby ble navnet endret til Rosenborgklinikken AS, og det var viktig for eiergruppen å signalisere at klinikken var åpen for alle – ikke bare toppidrettsutøvere.

Etterhvert ble eierskap, navn, og medarbeidere endret og virksomheten er i dag delt i to. Rosenborgklinikken Fysioterapi AS er den ene og Aleris Rosenborgklinikken er den andre halvdelen av den opprinnelige virksomheten

Rosenborgklinikken Fysioterapi i dag

Rosenborgklinikken Fysioterapi AS ble etablert i mai 2014 og består av ni eiere. Vi er samlokalisert med Aleris Rosenborgkliniken og driver virksomheten i stadionbygget på Lerkendal stadion. Det ble også etablert en avdeling på Lade i 2018. Vi har et nært samarbeid med Aleris Rosenborgklinikken med bl.a. tverrfaglig utredning av pasienter og behandlingsforløp som skal oppleves som helhetlige. Det er i dag 15 fysioterapeuter som jobber ved klinikken – som til sammen utgjør over 10 årsverk. Kompetansen som nå er samlet under et klinikkens tak er nå større en noen gang – i tillegg til kompetansen med idrettsrelaterte skader som klinikken historisk sett er mest kjent for, har vi i dag fysioterapeuter med lang fartstid og kunnskap også innenfor andre deler av faget, være seg nevrologi, revmatiske lidelser, div. leddproblematikk, langvarige smerter og annet.

 

Klikk på bildet under for å se avisartikkel skrevet om åpningen av Rosenborg Sportsklinikk (Arbeider-Avisa, 1988)