Rosenborgklinikken Fysioterapi sin historie
Historisk artikkel om åpningen av Rosenborgklinikken (Rosenborg Sportsklinikk).
Klikk på for å se avisartikkel skrevet om åpningen av Rosenborg Sportsklinikk (Arbeider-Avisa, 1988)
1988

De tidlige årene og etableringen

Fysioterapi- og ortopedivirksomheten ved klinikken ble etablert i 1988 med navnet Rosenborg Sportsklinikk AS, i Trondheim. Det var ortopedene Lars Engebretsen og Torbjørn Grøntvedt sammen med fysioterapeutene Vilhelm Stoltz og Sigbjørn Hammer som etablerte virksomheten i samarbeid med Rosenborg Ballklub.

På det tidspunktet hadde de overnevnte hatt ansvaret for den medisinske oppfølgingen av spillerne i RBK i flere år. Virksomheten hadde tilhold i kjelleren på “Brakka”, Lerkendal stadion. I tillegg til å følge opp spillerne i klubben ble klinikken åpnet for å gi andre idrettsutøvere tilbud om medisinsk bistand.

Tilbudet klinikken ga var konsultasjoner hos ortoped/fysioterapeut, operasjoner og oppfølging hos fysioterapeut. Sistnevnte i form av opptrening/behandling – et konsept som vi fortsatt holder fast ved den dag i dag.

Les mer om behandlingsfilosofien vår ved å klikke her.

1988 til 2014

Etterspørselen øker, og bedriftsnavnet endres

Pågangen på klinikken økte og den ble oppsøkt i større grad også av andre pasientgrupper; med belastningsskader, kneplager, skulderlidelser med mer. For å få et bedre samsvar mellom navnet og det virksomheten etter hvert skulle tilby ble navnet endret til Rosenborgklinikken AS, og det var viktig for eiergruppen å signalisere at klinikken var åpen for alle – ikke bare toppidrettsutøvere.

Etterhvert ble eierskap, navn og medarbeidere endret og den opprinnelige virksomheten er i dag delt i to. Rosenborgklinikken Fysioterapi AS er den ene og Aleris Rosenborgklinikken er den andre halvdelen av den opprinnelige bedriften. De to delene er fortsatt samlokalisert i tribunebygget på Lerkendal stadion, Trondheim, og samarbeider tett.

2014 til dagens dato

Rosenborgklinikken Fysioterapi i dag

Rosenborgklinikken Fysioterapi AS ble etablert i mai 2014. Vi er samlokalisert med Aleris Rosenborgkliniken og driver virksomheten i stadionbygget på Lerkendal stadion. Det ble også etablert en avdeling på Lade i 2018.

Vi har et nært samarbeid med Aleris Rosenborgklinikken med bl.a. tverrfaglig utredning av pasienter og behandlingsforløp som skal oppleves som helhetlige. Det er i dag flere fysioterapeuter enn noen gang tidligere som jobber ved klinikken – og til sammen utgjør bemanningen over 11 årsverk. Kompetansen som nå er samlet under et klinikkens tak er nå større en noen gang.

I tillegg til kompetansen med idrettsrelaterte skader som klinikken historisk sett er mest kjent for, har vi i dag fysioterapeuter med lang fartstid og kunnskap også innenfor andre deler av faget, være seg nevrologi, revmatiske lidelser, diverse leddproblematikk, langvarige smerter og annet.

Du kan lese mer om medarbeiderne ved Rosenborgklinikken Fysioterapi her.

Grunnleggerne av Rosenborgklinikken

Vilhelm Stoltz

Fysioterapeut

Sigbjørn Hammer

Fysioterapeut

Lars Engebretsen

Ortoped

Torbjørn Grøntvedt

Ortoped