Hva er fremre knesmerter?

Hva er fremre knesmerter?

woman in black leather gloves and black shorts

Hva er fremre knesmerte?

Hva er fremre knesmerte?

Patellofemoral smerte, patellofemoralt smertesyndrom eller fremre knesmerter. Kjent og vanlig diagnose har mange navn. Men hva er egentlig denne høyst ordinære plagen?


(Patella=kneskål, Femur=lårben)

Hvordan kjenner man igjen fremre knesmerte?

Fremre knesmerter er den vanligste årsaken til knesmerter man ser i primærhelsetjenesten, blant barn, tenåringer og voksne. På generelt grunnlag skyldes det som regel overbelastning. Først må vi huske at det er snakk om knesmerter, dvs ikke en kneskade. Fremre knesmerter dukker ofte opp over uker og måneder. Hvis den oppleves som akutt dreier det seg stort sett om en høy dose knekrevende belastning, f. eks en fotballcup med mange kamper på en dag.

Smertene oppleves på/ under og omkring kneskålen. Noen merker det mest på innsiden eller utsiden av kneet, og enkelte ganger kan det kjennes mest i knehasen. Kneet er sjelden hovent eller rødlig. Symptomene er i hovedsak tilstede ved og rett etter belastning.

Eksempler på aktivitet som kan gi smerter er å gå nedover trapp/bakke, oppbremsing ved løp, spurt, huksitting og bilkjøring/ kinositting (vil måtte ta pauser og rette ut kneet). Smertene kan oppleves som milde symptomer, eller være så plagsomt at det bortimot er umulig å drive med fysisk aktivitet. Det er store krefter som virker mellom kneskjell og lårben, ved dyp knebøy uten motstand dreier det seg om ca. 7 ganger kroppsvekt. Det skal nevnes her at de klassiske symptomene på fremre knesmerter er ufarlige og de skader heller ikke kneleddet på sikt.

Hvordan forklares og behandles fremre knesmerte?

Årsakene til fremre knesmerter kan være mange og sammensatte. Den hyppigste forklaringen er at kneskålen legger seg noe utover (lateralt) i sitt spor eller fure på lårbenet. Dette gir enkelt forklart en reaksjon i leddet, og dertil smerter/ ubehag. Denne lette feilstillingen er ofte forbundet med redusert maks styrke, utholdende styrke og koordinasjonsevne. Noen kan også være disponert for denne plasseringen av patella gjennom dysplasi i leddet, dysplasi av patella og anatomien til patellofemoralleddet.

Hvis du opplever knesmerter som kan ligne på denne beskrivelsen er anbefalingen å få dette undersøkt. En behandler med bred erfaring med knesmerter/skader vil kunne gjennomføre en klinisk undersøkelse, som gir deg svar på hvorfor du har plagene og hva som bør gjøres for å endre situasjonen. Undersøkelsen inneholder historieforløp, klinisk test av hofte, kne og ankelledd samt funksjonelle tester. I tilfeller vurderes det også om det bør henvises til røntgen eller MR og/ eller henvisning til ortoped.

Behandlingen vil bestå av øvelser med mål om å endre styrke, koordinasjon og balanse evne. Etter smerter/ symptomer. Belastningsstyring er også avgjørende i et opptreningsforløp, spesielt hos barn/ unge. En stor fordel at behandlingen legges opp etter funn, pasientens målsetning og muligheter.

Etter hvert vil treningen bli mer idrettsspesifikk eller ligne de aktivitetene som du ønsker å kunne gjøre. Barn og unge får gjerne et egnet rehabiliteringprogram for å sikre gjennomføringsevne (hyppige og korte øvelser), mens voksne et mer klassisk treningsprogram brukt hjemme eller på egnet treningssted. En må regne med en periode på 12 uker, samt noe vedlikeholdstrening. Viktig med informasjon om diagnose med forklaringsmekanismer og avklaring hvordan man skal forholde seg til.

Passive tiltak som massasje, tøyninger, trykkbølgebehandling eller andre elektriske apparatur har ingen eller begrenset virkning ved denne kneplagen.

Husk: Prognosen er god ved rett behandling og gjennomføringsevne.

Skrevet av

Lasse Haugerud
Fysioterapeut
Rosenborgklinikken Fysioterapi