Kan det være stress…?

Kan det være stress…?

woman holding her head

Stress er en del av livet

Stress er en del av livet. Det er helt normalt å oppleve stress i ulike situasjoner, og i mange tilfeller er stress en positiv og funksjonell respons. Men dersom stresset vedvarer over tid, kan det få alvorlige konsekvenser for både kropp og sinn. Stress kan nemlig føre til fysiologiske reaksjoner i kroppen, som kan manifestere seg på ulike måter. 


 

Kortisol og helse

En av de mest vanlige fysiologiske reaksjonene på stress er økt produksjon av hormonet kortisol. Kortisol er et stresshormon som hjelper kroppen å håndtere stressende situasjoner, men hvis kortisolproduksjonen blir for høy over tid, kan det føre til en rekke negative helseeffekter. Eksempler på dette er høyt blodtrykk, økt risiko for hjertesykdommer og vektøkning. 

Stress kan også føre til endringer i søvnmønsteret, og mange som lider av stress, opplever søvnproblemer som søvnløshet eller dårlig søvnkvalitet. Dårlig søvn kan igjen føre til at du føler deg trøtt og utmattet gjennom dagen, noe som kan påvirke konsentrasjonsevnen og humøret ditt. Se artikkel om søvn ved å klikke her.

Stress kan også føre til fysiske manifestasjoner som hodepine, mageproblemer, nakkesmerter og muskelsmerter. Disse symptomene kan være et resultat av spenninger i kroppen som følge av stress. 

Hvordan behandler man stress?

Det er viktig å huske at alle reagerer forskjellig på stress, og at det ikke finnes noen fasit på hvordan det manifesterer seg. Det er derfor viktig å være oppmerksom på egen kropp og egne stressymptomer, slik at du kan gjøre noe med det før det blir et større problem. Mange pasienter havner i en runddans med behandling av symptomene uten å ta tak i selve årsaken til problemet. Dette kan være en hjelpsom strategi på kort sikt, men i det lange løp er det en uhensiktsmessig håndtering av problemet.

Det finnes mange måter å håndtere stress på, som for eksempel avspenningsteknikker, fysisk aktivitet og samtaler med venner og familie eller hjelp av en fysioterapeut med kompetanse på området. Ved å lære å håndtere stresset ditt, kan du redusere risikoen for fysiske og mentale helseproblemer. 

Skrevet av

Liv-Miriam Nordtømme
Fysioterapeut
Rosenborgklinikken Fysioterapi