MR forteller sjelden (hele) sannheten

MR forteller sjelden (hele) sannheten

MR
MR-maskinen, et kjent skue for mange.

MR – en undersøkelse vi omfavner

«Jeg må ta MR-bilder for å få hvite hva som plager meg», tenker vi ofte.

Nei, det er dessverre ofte ikke så enkelt.

MR. Når begynte vi å bruke det?

MR (magnetresonans) har siden starten på 1980-tallet blitt en svært populær måte å undersøke kroppen på. Vanlig røntgen sier mest om eventuelle skader på bein, mens MR kan beskrive nærmest alle typer vev. Ved smerter i muskel-skjelettsystemet har det blitt en oppfatning blant folk at MR kan gi svaret på hva som er årsaken. Det er dessverre delvis en myte.

Rynker på innsiden?

Årsaken er at eventuelle funn på MR veldig ofte kan være uttrykk for normal aldring; vi blir «grå og skrukkete» også på innsiden. Hvis man da har smerter i f. eks korsryggen må det en grundig klinisk undersøkelse sammen med eventuelle bilder for å komme nærmere årsaken. Det er de siste årene gjort mye forskning på MR-funn blant folk som IKKE har plager – og bildene viser mye rart. Blant 30-åringer uten korsryggplager har f. eks over halvparten slitt/nedsunket mellomvirvelskive på MR. Et slikt MR-funn vil da altså være vanskelig å si at forklarer korsryggplagene. Slik er det de fleste plasser på kroppen.

Ved en del diagnoser er imidlertid MR svært verdifull, f. eks ved svulster, trøtthetsbrudd og skader som kanskje bør opereres raskt. Fysioterapeutene ved Rosenborgklinikken kan bidra til å sortere når det er indikasjon for å ta MR.

Grunnen til at vi ikke automatisk skal ta MR av alle er at dersom vi får et MR-svar som er et tilfeldig funn – altså at det ikke forklarer plagen – kan vi få unødvendig økt smerte og redsel for bevegelse. Det er vist at for korsryggplager i tidlig fase vil det ta lengre tid å bli bra dersom man tar MR, nettopp fordi man utsetter nødvendig opptrening og blir unødvendig engstelig. I tillegg er MR kostbart for samfunnet, og myndighetene har i flere år hatt kampanjer mot fastlegene for å redusere omfanget av (unødvendig) MR.

Hva så? Vi starter med en grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse. Trenger du MR så bidrar vi til det (oftest via fastlege). Og hvis det er tatt MR er det svært viktig at svaret tolkes i sammenheng med kliniske funn. Det er ikke farlig å bli litt rynkete og grå på innsiden heller.

Skrevet av

Håvard Østerås
Fysioterapeut
Rosenborgklinikken Fysioterapi

En kommentar om “MR forteller sjelden (hele) sannheten

Det er stengt for kommentarer.