Hodepine – en vanlig plage med flere årsaker

Hodepine – en vanlig plage med flere årsaker

woman holding her head
Personer som har hodepine opplever ofte redusert livskvalitet

Hodepine er en svært vanlig tilstand, og undersøkelser har vist at åtte av ti personer har hatt hodepine i løpet av det siste året. Det finnes mange ulike hodepinetyper, men spenningshodepine og migrene er de hyppigste.

Hodepineplager koster samfunnet enorme summer i form av sykefravær og redusert arbeidsinnsats, og den enkelte har ofte redusert livskvalitet.  

Hva er vanlige symptomer på hodepine?

Ulike typer hodepine 
Det er vanlig å skille mellom hodepine hvor vi ikke har annen bakenforliggende årsak (primær hodepine) og hodepine forårsaket av andre sykdomstilstander (sekundær hodepine). De vanligste primære hodepinetypene er spenningshodepine og migrene. Eksempel på sekundær hodepine er: nakkehodepine, medikamentoverforbrukshodepine og hodepine som følge av økt trykk i hodet.  

I enkelte tilfeller kan hodepinen være forårsaket av underliggende alvorlig sykdom, og det er da nødvendig å oppsøke lege for nærmere undersøkelse. Det er utarbeidet noen kjennetegn (røde flagg) som kan være til hjelp for å vurdere om hodepinen kan være alvorlig: 
– Hodepine som er plutselig innsettende, intens, og som forverres raskt.   
– Samtidig nevrologiske utfall som kramper eller tap av følelse og kraft.  
– Samtidig nedsatt allmenntilstand, feber, vekttap, kvalme og nakke/ryggstivhet 
– Risikofaktorer som kreftsykdom, ukontrollert høyt blodtrykk, forhøyet trykk i ett øye 
– Debut av hodepine etter fylte 50 år 
– Hodepine som er helt annerledes eller mye verre enn tidligere hodepine 

Jeg vil nå beskrive nærmere de vanligste formene for hodepine, hvilke symptomer som kjennetegner disse og aktuelle behandlingstiltak. 

Vurdering og utredning

Spenningshodepine  
Dette er den hyppigste hodepineformen, og ses hos omtrent 30 % av den voksne befolkningen. Hovedsymptom er mild til moderat hodepine, ofte tosidig og pressende eller trykkende. Mange beskriver at det kjennes ut som om de har et bånd rundt tinningen, og en del føler ømhet i nakke og hodemuskulatur. Denne hodepinetypen forverres vanligvis ikke ved lett fysisk aktivitet. Hodepinen ledsages ikke av kvalme eller oppkast, vanligvis heller ikke av lys- og lydskyhet. Disponerende faktorer er psykiske belastninger, stress og ugunstig muskulær belastning. Typiske triggere som kan utløse hodepinen kan være stress, søvnmangel og tretthet.  

Migrene:  
Migrene defineres som en nevrologisk sykdom med anfallsvis hodepine, hvor hvert anfall kan vare fra noen timer til flere døgn. Forekomsten av migrene øker fra puberteten og frem til 40 års alderen. Omtrent 15 prosent av alle kvinner og syv prosent av alle menn i Norge har migrene.  
Hovedsymptom på migrene er intens anfallsvis hodepine, ofte ensidig og pulserende. Hodepinen forverres typisk av bevegelse og fysisk aktivitet, og ledsages ofte av lys- og lydskyhet, kvalme eller oppkast.  
Migrene med aura er innledet av forbigående nevrologiske symptomer, vanligvis synsforstyrrelser. Vanlig migrene har ikke disse innledende fenomenene. Eksakt årsak til migrene er uklar, men det antas at både arvelige og hormonelle faktorer spiller inn. Typiske triggere som kan utløse migrenen er stress, hvile etter stress, hormonforandringer, sult, alkohol, værforandringer og uregelmessig søvn.  

For å vurdere om hodepinen er migrene, kan man stille seg tre korte spørsmål, forkortet til «PIN-koden»:  
Photofobi: Sjeneres du av lys under hodepinen?  
Indisposed; Fører hodepinen til at du har vært borte fra jobb eller skole en dag eller mer de siste 3 måneder?  
Nausea; Blir du kvalm eller uvel når du har denne hodepinen? 
Dersom svaret er «ja» på 2 av 3 spørsmål er det høy sannsynlighet for migrene. Dersom svaret er «ja» på 3 av 3 spørsmål er det svært høy sannsynlighet for at hodepinen er migrene. (Ref; Lipton et al, Neurology, 2003). 

Nakkehodepine:  
Nakkehodepine (cervikogen hodepine) defineres som en ensidig hodepine uten sideveksling som stammer fra strukturer i nakken. Forekomsten er ca 4 % i befolkningen.  
Symptomer: Smerten starter som regel i bakhodet eller nakken og brer seg fremover til pannen. Smerten kan også stråle utover til skulder og arm på en side. Hodepinen utløses ofte av bestemte bevegelser eller stillinger av hodet, og kan ledsages av nakkesmerter. 

Ved undersøkelse skal hodepinen reproduseres av visse nakkebevegelser, eventuelt ved trykk mot nakkeledd eller muskulatur. Det er også vanlig å finne nedsatt bevegelighet i nakken, spesielt i øvre nakkeregion.  

Behandling av hodepine

Behandling:  
Ved mange tilfeller vil en grundig vurdering hos en lege eller fysioterapeut være nødvendig for å finne ut hva slags hodepine det dreier seg om, samt fastslå at det ikke er en alvorlig sykdom som er årsak til hodepinen. Dette vil gi trygghet og forsikring om at hodepinen ikke er farlig. Det er også viktig å få råd og informasjon om hvilke tiltak som kan bidra til å redusere hodepinen, samt forebygge at hodepinen oppstår. Her vil det viktigste være å få individuelt tilpassede råd og behandlingstiltak. En lege vi kunne gi informasjon om aktuelle smertelindrende medikamenter. Overforbruk av smertestillende medikamenter bør unngås, da dette i seg selv kan gi hodepine.  

Aktuelle tiltak ved hodepine:  
Informasjon: Trygg informasjon om diagnosen og behandlingsmuligheter. Råd og samtale om håndtering av stress, søvn, kosthold, fysisk aktivitet og trening. Tilrettelegging og forståelse på arbeidsplass kan være viktig for å redusere stress og øke arbeidsevne. 
Forebygging: identifikasjon og håndtering av utløsende og forverrende faktorer.  
Hodepinedagbok: Hjelpemiddel for å kartlegge hodepinen, samt effekt av behandling og medisinbruk. 
Fysisk aktivitet og kondisjonstrening: Regelmessig og individuelt tilpasset fysisk aktivitet og kondisjonstrening, for eksempel raske gåturer eller jogging, kan ha god innvirkning i forebygging av flere hodepinetilstander.  
Avspenningstiltak: Avspenningsteknikker og pusteøvelser kan ha god effekt ved forebygging og behandling av mange hodepinetilstander.  
Individuelt og riktig dosert treningsterapi: Styrke og utholdenhetstrening for nakke og skuldermuskulatur bør tilpasses individuelt da enkelte opplever forverring av hodepine ved oppstart med ulike øvelser.  
Manuell behandling/mobilisering av nakken: Må tilpasses individuelt. 

Oppsummering: God informasjon og økt kunnskap om egen hodepinesykdom og aktuelle mestringsstrategier vil kunne bidra til bedre håndtering av plagene og dermed økt livskvalitet.  

Referanser

1. https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nasjonal-kompetansetjeneste-for-hodepine 
2. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. PMID: 29368949 
3. Andersen CH et al.  Effect of resistance training on headache symptoms in adults: Secondary analysis of a RCT. Musculoskelet Sci Pract 2017; 32:38-43. 
4. Kroll LS et al. The effects of aerobic exercise for persons with migraine and co-existing tension-type headache and neck pain. A randomized, controlled, clinical trial. Cephalalgia. 2018;38(12):1805-16. 

Skrevet av

Veslemøy Aarnes Krane
Fysioterapeut
Spesialist i manuellterapi
Rosenborgklinikken Fysioterapi