Funksjonelle vs isolerte øvelser  – hva er egentlig best? 

Funksjonelle vs isolerte øvelser  – hva er egentlig best? 

woman pushing barbel using her feet
Beinpress er en øvelse som likner mange hverdagsbevegelser.

Funksjonelle vs isolerte øvelser  – hva er egentlig best? 

Funksjonelle øvelser etterlikner fysiske handlinger fra hverdag og idrett, hvor det som oftest skjer bevegelser i flere ledd samtidig. Knebøy er et typisk eksempel på en funksjonell øvelse, som kan minne f. eks om å reise og sette seg fra en stol eller satsen i et skihopp.

Ved isolerte øvelser søker man derimot å isolere en eller få muskler og bevegelsen skjer normalt over et ledd. Et eksempel på dette er leg extensions i apparat, der målet er å aktivere og trøtte ut quadricepsmuskelen.

Så er det mulig å si noe om hvilken treningsform som er best – isolerte eller funksjonelle øvelser?

Hva er det mest effektive?  

I en studie fra 2015 ble utrente forsøkspersoner delt inn i to grupper, der forskjellen på gruppene var at den ene gruppa gjorde nedtrekk og den andre gjorde biceps curls. Begge grupper trente i 10 uker, før muskelstyrken ble testet og muskeltykkelsen ble målt med ultralyd. Resultatene viser at begge gruppene fikk fremgang både med tanke på styrke og volum, men det var ingen forskjeller i hvor stor denne fremgangen var.

Med dette som bakgrunn foreslår forfatterne av studien at valget mellom enkeltleddøvelser og flerleddsøvelser bør baseres på individuelle og praktiske aspekter som f.eks. tilgang på utstyr, individuelle preferanser, tid til rådighet og ikke minst hvilken bevegelse vedkommende søker å bli sterkere i. Man kan altså ikke si at det finnes noen fasit med tanke på hva som er den optimale treningsformen – for friske personer.

Rehabilitering 

Trening handler om å tilføre et stimuli og med dette forsøke å oppnå en ønsket respons. I rehabiliteringssammenheng er det flere hensyn å ta enn bare styrkeutvikling og muskelvekst. Vi må også vurdere den enkelte øvelsen og totalprogrammets påvirkning på andre strukturer som kan ha økt følsomhet og toleranse for belastning, etter f. eks en operasjon. Smerte spiller også inn som en faktor, og blir denne sterk nok kan den forstyrre aktiveringsmønsteret i muskulaturen. Det blir derfor viktig å finne øvelsene som gir best mulig stimulering av muskulaturen, samtidig som vi unngår mest mulig av de negative effektene.  
 
Innledningsvis i et rehabiliteringsforløp bruker vi ofte isolerte øvelser som en komponent i treningsprogrammet for å sikre at vi oppnår aktivering av ønsket muskulatur. Om man tenker seg en pasient etter en kneoperasjon vil en typisk isolert øvelse være stramming av quadricepsmuskelen mange ganger per dag. Samtidig jobber vi helt fra starten med funksjonelle øvelser i form av f. eks å stå på et bein, lette utfall og knebøy. Lengre ut i rehabiliteringsforløpet vil man gradvis søke å tilnærme seg pasientens egne mål og krav. Hva skal vedkommende tilbake til? Snakker vi om en person som liker å gå i marka eller på fjellet, eller skal han/hun tilbake på fotball- eller håndballbanen? Øvelsene vi da legger opp til være funksjonelle i forhold til hva hver enkelt pasient skal tilbake til.
 
Treningstrender forandrer seg over tid, men en sannhet vil alltid gjelde; man blir bedre på akkurat det man øver på. Dette kalles spesifisitetsprinsippet, og gjelder i alle former for læring. Det er derfor helt sentralt at vi vet hva den enkelte pasients eget funksjonsmål er, når pasient og fysioterapeut sammen staker ut kursen og legger en plan for å nå dette målet. Så da blir kanskje ikke spørsmålet enten isolert eller funksjonelt, men en kombinasjon.

På Rosenborgklinikken Fysioterapi ønsker vi å hjelpe deg å nå nettopp dine mål!  
Referanser

1. Selhorst, M., Fischer, A. & MacDonald, J. (2019). Prevalence of Spondylolysis in Symptomatic Adolescent Athletes: An Assessment of Sport Risk in Nonelite Athletes. Clinical journal of sport medicine : official journal of the Canadian Academy of Sport Medicine 29, 421-425.
2. Sundell, C. G., Jonsson, H., Adin, L. & Larsen, K. H. (2013). Clinical examination, spondylolysis and adolescent athletes. Int J Sports Med 34, 263-267.
3. Kaneko, H., Murakami, M. & Nishizawa, K. (2017). Prevalence and clinical features of sports-related lumbosacral stress injuries in the young. Archives of orthopaedic and trauma surgery 137, 685-691

Skrevet av

Anders T. Bakken
Fysioterapeut
Rosenborgklinikken Fysioterapi

En kommentar om “Funksjonelle vs isolerte øvelser  – hva er egentlig best? 

Det er stengt for kommentarer.