Maria Sommervold

Presentasjon av…

Maria Sommervold

I PERMISJON fra 02.10.23 tom. 06.09.24

Oversikt

Tittel: Fysioterapeut
Omfang av stilling ved klinikken: 100 % med kommunal driftsavtale.
Spesialitet/akademisk grad/utdannelse:
– Spesialist i idrettsfysioterapi MNFF
– Spesialist i ortopedisk fysioterapi MNFF
– MSc i Aktivitet & Bevegelse (NTNU)
– Godkjent idrettsfysioterapeut FIFA
Jobber ved følgende avdeling(er): Lerkendal.
Annen faglig aktivitet:
– Styremedlem i Faggruppa for Idrettsfysioterapi & Aktivitetsmedisin (FIFA)
– Styremedlem i tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin (NIM)
– Har vært med i arrangementkomiteen for flere idrettsmedisinske kongresser
– Deltar i forskningsprosjekt innen fysioterapifaget

Kontaktinformasjon

Mobil: 930 42 959
Epost: maria@rkfysio.no

Om Maria

Maria er utdannet fysioterapeut fra Trondheim med utveksling ved University of Sydney, og gjennomførte sin masterutdanning ved NTNU. Hun har tidligere jobbet som fysioterapeut for Byåsen Håndball Elite.

Hennes faglige interesseområder er ortopedi og aktivitetsmedisin, og hun har en særlig interesse for skulder. Maria har jobbet i privat praksis siden 2006, og jobbet spesielt mye med ortopediske lidelser & ulike funksjonsnedsettelser. Hun har i tillegg arbeidserfaring fra rehabiliteringssenter og sykehus.

Maria har flere vitenskapelige publikasjoner.


Nyhetspublikasjoner