Forsikring

Privat helseforsikring har blitt svært vanlig i Norge. Flere og flere tegner behandlingforsikringer som privatpersoner, eller har tilsvarende forsikringsordninger gjennom avtaler arbeidsgiver/idrettslag har. På Rosenborgklinikken Fysioterapi samarbeider vi med alle de store aktørene som tilbyr slik forsikring. Det er derfor ønskelig at du presiserer om du har behandlingsforsikring når du bestiller time hos oss. Dette vil også sikre deg hurtig time, etter særavtaler med det enkelte forsikringsselskap.

Det varierer noe hvordan forsikringsselskapene ønsker at oppgjør for behandling skal foregå. I de fleste tilfeller faktureres forsikringsselskapet direkte, mens andre ganger refunderes pasienten for utlegg til fysioterapi mot kvittering.

Her er noen tips til hvordan du skal forholde deg til forsikringsselskapet og behandlende fysioterapeut ved behandlingskrevende skade:

  • Meld skaden til forsikringselskapet ditt så fort den oppstår.
  • Du vil få et saksnummer, og eventuelt en betalingsbekreftelse for behandling. Ta med betalingsbekreftelse til første time hos fysioterapeut.
  • Avhengig av dine betingelser, vil timeantallet forsikringsselskapet dekker variere. De vanligste antallene er 6, 12, 18 eller 24 behandlinger.
  • Noen forsikringsselskap sender overnevnte informasjon direkte til oss, samt bestiller time for deg. Dette varierer, så du må høre med din saksbehandler hvordan du skal forholde deg til dette.

Har du flere spørsmål, ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Du kan også spørre oss, da vi har lang erfaring med forsikringspasienter.