Forskning og publikasjoner

Pågående forskning

Rosenborgklinikken Fysioterapi er involvert i flere forskningsprosjekter, som et ledd i det å kunne tilby våre pasienter den best tilgjengelige behandlingen – i tillegg til en genuin interesse for fagutvikling. Fysioterapeutene ved klinikken har forskjellige roller i pågående prosjekter, alt fra prosjektleder og idéutvikler til datainnsamler og utfører av intervensjon.

 

Publikasjoner

Lasse Haugerud

PubMed:

 1. Østerås, H, Myhr, G, Haugerud, L, Torstensen, TA. Clinical and MRI findings after high dosage medical exercise therapy in patients with long lasting subacromial pain syndrome: a case series on six patients. J Bodyw Mov Ther. 2010;14 (4):352-60. doi: 10.1016/j.jbmt.2009.06.004. PubMed PMID:20850042 .
Search PubMed

 

Reidun Lauglo

PubMed:

 1. Lauglo, R, Vik, T, Lamvik, T, Stensvold, D, Finbråten, AK, Moholdt, T et al.. High-intensity interval training to improve fitness in children with cerebral palsy. BMJ Open Sport Exerc Med. 2016;2 (1):e000111. doi: 10.1136/bmjsem-2016-000111. PubMed PMID:27900177 PubMed Central PMC5117070.
Search PubMed

 

Fredrik Paulsberg

PubMed:

 1. Berg, OK, Paulsberg, F, Brabant, C, Arabsolghar, K, Ronglan, S, BjØrnsen, N et al.. High-Intensity Shoulder Abduction Exercise in Subacromial Pain Syndrome. Med Sci Sports Exerc. 2021;53 (1):1-9. doi: 10.1249/MSS.0000000000002436. PubMed PMID:32555026 .
 2. Østerås, H, Paulsberg, F. The Effect of Medical Exercise Therapy on Pressure Sensitivity in Patients with Knee Osteoarthritis: A Cohort Pilot Study. Pain Ther. 2019;8 (1):79-87. doi: 10.1007/s40122-019-0121-5. PubMed PMID:30929225 PubMed Central PMC6514024.
 3. Østerås, H, Paulsberg, F, Gravare Silbernagel, K. Are randomised control trials best for evaluating the effect of complex physical therapy interventions?. Br J Sports Med. 2018;52 (15):949-950. doi: 10.1136/bjsports-2017-098456. PubMed PMID:29298752 .
 4. Østerås, H, Paulsberg, F, Olsen, SE, Østerås, B, Torstensen, TA. Effects of medical exercise therapy in patients with hip osteoarthritis: A randomized controlled trial with six months follow-up. A pilot study. J Bodyw Mov Ther. 2017;21 (2):284-289. doi: 10.1016/j.jbmt.2016.06.016. PubMed PMID:28532870 .
Search PubMed

Andre publikasjoner:

Paulsberg F, Olsen SE, Østerås H. (2014). En systematisk oversiktsartikkel: Effekten av landbasert treningsterapi hos pasienter med hofteleddsartrose. Fysioterapeuten 5, 22-29. http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Effekt-av-landbasert-treningsterapi-for-pasienter-med-hofteleddsartrose

 

Maria Sommervold

PubMed:

 1. Sommervold, M, Østerås, H. What is the effect of a shoulder-strengthening program to prevent shoulder pain among junior female team handball players?. Open Access J Sports Med. 2017;8 :61-70. doi: 10.2147/OAJSM.S127854. PubMed PMID:28435335 PubMed Central PMC5386597.
 2. Østerås, H, Sommervold, M, Skjølberg, A. Effects of a strength-training program for shoulder complaint prevention in female team handball athletes. A pilot study. J Sports Med Phys Fitness. ;55 (7-8):761-7. . PubMed PMID:25514821 .
Search PubMed

 

Håvard Østerås

PubMed:

 1. Bruvoll, M, Torstensen, TA, Conradsson, DM, Äng, BO, Østerås, H. Feasibility of high dose medical exercise therapy in patients with long-term symptomatic knee osteoarthritis. Physiother Theory Pract. 2021; :1-9. doi: 10.1080/09593985.2021.1885086. PubMed PMID:33557676 .
 2. Wijn, SRW, Rovers, MM, Rongen, JJ, Østerås, H, Risberg, MA, Roos, EM et al.. Arthroscopic meniscectomy versus non-surgical or sham treatment in patients with MRI confirmed degenerative meniscus lesions: a protocol for an individual participant data meta-analysis. BMJ Open. 2020;10 (3):e031864. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031864. PubMed PMID:32152157 PubMed Central PMC7064080.
 3. Østerås, H. Critically appraised paper: Three months of high-intensity aerobic exercise and strength training reduce disease activity in axial spondyloarthritis [commentary]. J Physiother. 2019;65 (4):238. doi: 10.1016/j.jphys.2019.07.008. PubMed PMID:31477505 .
 4. Østerås, H, Paulsberg, F. The Effect of Medical Exercise Therapy on Pressure Sensitivity in Patients with Knee Osteoarthritis: A Cohort Pilot Study. Pain Ther. 2019;8 (1):79-87. doi: 10.1007/s40122-019-0121-5. PubMed PMID:30929225 PubMed Central PMC6514024.
 5. Torstensen, TA, Grooten, WJA, Østerås, H, Heijne, A, Harms-Ringdahl, K, Äng, BO et al.. How does exercise dose affect patients with long-term osteoarthritis of the knee? A study protocol of a randomised controlled trial in Sweden and Norway: the SWENOR Study. BMJ Open. 2018;8 (5):e018471. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018471. PubMed PMID:29730615 PubMed Central PMC5942416.
 6. Østerås, H, Paulsberg, F, Gravare Silbernagel, K. Are randomised control trials best for evaluating the effect of complex physical therapy interventions?. Br J Sports Med. 2018;52 (15):949-950. doi: 10.1136/bjsports-2017-098456. PubMed PMID:29298752 .
 7. Østerås, H, Bentsen, L. Internet-delivered physiotherapist-prescribed exercise and pain-coping skills training is beneficial for people with chronic knee pain [commentary]. J Physiother. 2017;63 (4):260. doi: 10.1016/j.jphys.2017.07.010. PubMed PMID:28935516 .
 8. Østerås, H, Paulsberg, F, Olsen, SE, Østerås, B, Torstensen, TA. Effects of medical exercise therapy in patients with hip osteoarthritis: A randomized controlled trial with six months follow-up. A pilot study. J Bodyw Mov Ther. 2017;21 (2):284-289. doi: 10.1016/j.jbmt.2016.06.016. PubMed PMID:28532870 .
 9. Sommervold, M, Østerås, H. What is the effect of a shoulder-strengthening program to prevent shoulder pain among junior female team handball players?. Open Access J Sports Med. 2017;8 :61-70. doi: 10.2147/OAJSM.S127854. PubMed PMID:28435335 PubMed Central PMC5386597.
 10. Østerås, H. Exercise therapy may be as effective as arthroscopic partial menisectomy in treating degenerative meniscal tears [commentary]. J Physiother. 2017;63 (1):52. doi: 10.1016/j.jphys.2016.10.002. PubMed PMID:27964959 .
Search PubMed

Bøker:

Østerås H og Stensdotter AK. Medisinsk treningslære. Gyldendal, 2020.

Andre publikasjoner:

Paulsberg F, Olsen SE, Østerås H. (2014). En systematisk oversiktsartikkel: Effekten av landbasert treningsterapi hos pasienter med hofteleddsartrose. Fysioterapeuten 5, 22-29. http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Effekt-av-landbasert-treningsterapi-for-pasienter-med-hofteleddsartrose