Georg Mørtvedt Rugelbak

Presentasjon av…

Georg Mørktvedt Rugelbak

Oversikt

Tittel: Fysioterapeut.
Omfang av stilling ved klinikken: 100%.
Spesialitet/akademisk grad/utdannelse: MSc i Exercise Physiology (NTNU).
Jobber ved følgende avdeling(er): Lerkendal og Lade.
Annen faglig aktivitet:
– Fysioterapiansvar i Strindheim Håndball
– Medisinsk koordinator for CSK damer 1. divisjon
– Bedriver forskningsaktivitet

Kontaktinformasjon

Mobil: 957 86 988
Epost: georg@rkfysio.no

Om Georg

Georg er utdannet fysioterapeut i Trondheim, og har master i treningsfysiologi fra NTNU. Han har bakgrunn som aktiv utøver innen håndball og fotball, og har de siste årene hatt fysioterapiansvar for Strindheim Håndball. I tillegg er han medisinsk koordinator for CSK damer, som spiller i 1. divisjon.

Georg sine faglige interesseområder favner bredt, og inkluderer blant annet idrett og idrettsrelaterte skader, ortopediske lidelser og mennesker med langvarige smerte- og/eller funksjonsutfordringer. Han er opptatt av å jobbe sammen mot pasientens egne uttalte mål, enten det er å bli smertefri, komme tilbake til jobb/hverdag eller å bli best mulig på en idrettsarena.

Vitenskapelige publikasjoner


Nyhetspublikasjoner