Charlottenlund Håndball som samarbeidspartner

Charlottenlund Håndball som samarbeidspartner

Charlottenlund Håndball og Rosenborgklinikken forlenger

Vi kan med glede melde om videreføring av fjorårets gode samarbeid med Charlottenlund Håndball.

Rosenborgklinikken Fysioterapi og Charlottenlund Håndball har for
kommende sesong inngått en samarbeidsavtale for både topp- og
breddehåndballen.

Rosenborgklinikken Fysioterapi vil ha det medisinske hovedansvaret
for 1.divisjonslagene på herre- og damesiden, i tillegg til å tilby sin
kompetanse til breddeidretten gjennom kurs og seminarer.

Målrettet samarbeid

Målet med avtalen er å sette et økt fokus på det skadeforebyggende arbeidet i klubben og tilby kvalitetssikret fysioterapi til klubbens medlemmer. Vi skal også ivareta 1.divisjonslagene med idrettsmedisinsk kompetanse og bidra til at hovedtrenerne Alf Tore Nilsen (damelaget) og Fredrik Tønne (herrelaget) har flest mulig spillere tilgjengelig gjennom sesongen.

Klubbens medlemmer skal tilbys rask undesøkelse og oppfølging gjennom en kunnskapsbasert fysioterapi for å best mulig ivareta spillernes helse og sikre optimal Return to Sport. Charlottenlunds uttalte målsetning som klubb; “Flest mulig, lengst mulig – best mulig”, er absolutt en målsetning vi på Rosenborgklinikken stiller oss bak og ønsker å bidra til.

Vi ser frem til et videre spennende samarbeid med Charlottenlund og gleder oss til sesongen som nå kastes i gang.

Skrevet av

Georg Rugelbak
Fysioterapeut
Rosenborgklinikken Fysioterapi