Inspirasjon og motivasjon i opptreningen!

Inspirasjon og motivasjon til suksess med opptreningen!

Fysioterapeuten, pasienten og motivasjon

Motivasjon spiller en avgjørende rolle i fysioterapi. Som fysioterapeut står du overfor utfordringen med å inspirere pasientene til å opprettholde engasjementet i opptreningen. En opptrening som ofte kan være mye lengre enn hva pasienten har sett for seg. Noen få pasienter møter super-motiverte, mens de fleste er vel bare sånn passe motiverte for opptreningen. Det er dessverre sånn at pasientens plager ikke blir fikset av fysioterapeuten. Fysioterapeuten må være smart i hvordan pasienten kan motiveres til å følge anbefalingene. Her er ofte den pedagogiske tilnærmingen langt viktigere enn den fysioterapifaglige kompetansen. Heldigvis gir nyere forskning verdifull innsikt i motivasjonsfaktorer og teknikker som vi benytter for å oppmuntre våre pasienter til å oppnå sine opptreningsmål.

Meningsfulle behandlingsmål

Sammen med pasienten etablerer vi behandlingsmål som tar hensyn til pasientens behov, interesser og livsstil. Målene er personlige, relevante og realistiske. Fysioterapeuten må komme med innspill og valgmuligheter innen aktuelle forbedringsbehov men også respektere pasientens preferanser. Pasienten trenger en følelse av kontroll og engasjement i egen behandling. Dette legger grunnlag for at pasienten føler eierskap til prosessen som er avgjørende for å opprettholde motivasjonen.

Motivasjon i positiv forsterkning

Som i andre læringssituasjoner er positiv forsterkning regnet som en kraftig motivator for å lykkes med opptreningen. Fysioterapeuten gir ros, oppmuntring og anerkjennelse av pasientens positive fremskritt, og oppfordrer også pasienten til å feire selv små seire så troen på egen mestringsevne styrkes.

Teknologi i motivasjon

Bruk av mobilapplikasjoner, wearable enheter og virtuelle treningsprogrammer kan hos en del pasienter øke deres motivasjon og engasjement. Her har vi mange nye verktøy vi kan benytte, som gir mulighet for å spore fremgang, sette individuelle mål og gi umiddelbar tilbakemelding om innsats og effekt. Imidlertid kan bruk av teknologiske verktøy også være skivebom, f.eks. at pasienten opplever noe altfor teknisk komplisert eller tidkrevende, så dette benytter vi bare dersom pasienten gjerne ønsker det.

Samhandling og sosial støtte som motivasjon

Vi samarbeider med aktuelt helsepersonell for å bygge en sterk sosial støtte og trygghet rundt pasientens behandlingsplan. Fastlegen informeres ved oppstart fysioterapi om tiltak og mål, og vi har kommunikasjon underveis ved behov, og ved endt forløp.

Det er også en stor fordel at sentrale personer rundt pasienten, som familie, kolleger, venner, trenere etc. er kjent med planen. Vi kan informere andre kun ved enighet med pasienten jfr. taushetsplikten, og oppfordrer for øvrig pasienten til å involvere andre. Dette bidrar til å redusere følelsen av isolasjon og gjør det lettere for pasienten å opprettholde tilhørighet til jobb og fritidsmiljø.

Å få bidra til en bedring for pasienten og forhåpentligvis en suksessfull opptrening er givende. Vi skal fortsette jobben med å motivere pasienten til å gjennomføre en opptreningsplan! Det er ikke alltid en ender ved det målet en satte seg, men vi erfarer at de fleste pasienter oppnår en tilfredsstillende funksjon og også at de er fornøyde med å ha fått med seg flere verktøy for å ivareta egen helse videre.

Skrevet av

Reidun Lauglo
Fysioterapeut
Rosenborgklinikken Fysioterapi