Jeg er skadet – heldigvis!

Jeg er skadet – heldigvis!

injured athlete lying on grass field
Det å skade seg er utfordrende, men kan også by på muligheter.

Hvordan kan det å være skadet snus til noe positivt?

Det høres rart ut å si det, men det å være skadet og et skadeavbrekk er noen ganger ikke så dumt! En god opptreningsperiode kan gjøre deg bedre i stand til å takle hverdagsaktivitet og idrett. Du kan øke prestasjonsevnen og forebygge nye plager, og gjøre nyttige erfaringer.

Skadeavbrekk gir andre muligheter enn rutinehverdagen

Rosenborgklinikken Fysioterapi har hovedfokus i behandling på funksjonell trening. Det vil si trening av de bevegelser og aktiviteter du trenger å mestre i daglige gjøremål i jobb og fritid. Dette gjelder uansett om du er lite aktiv, mosjonist eller toppidrettsutøver. Vi vil uansett prøve å hjelpe deg nå målet om at du totalt sett skal komme styrket ut av en skade-/opptreningsperiode.

En idrettsutøver kan under en opptreningsperiode bruke tid til å trene på å forbedre svakheter eller styrker innen idretten sin. Tid som en ellers oftest ikke har nok av. Kanskje gir et skadeavbrekk også mulighet til å bruke tid på annet enn idretten, andre interessefelt du har som du ikke har hatt tid til å utforske, eller sosial kontakt utenfor idrettsmiljøet?

Skadet – en tid for å stoppe opp og tenke?

Under opptreningen kan du lære mye om deg selv, erfaringer som er nyttig å ta med seg videre i egenutvikling mentalt og i treningsarbeidet.

Noen ganger er det å ha en langvarig smerte eller skade faktisk greit å bruke som forklaring for å slutte med idretten. Kanskje har du egentlig hatt lyst til å slutte en stund men at det har vært vanskelig å si pga. forventninger fra venner, foreldre eller trenere? Hvis identiteten din er knyttet til det å være idrettsutøver, hvordan møte andre om du ikke skal være det lenger, og hvordan fylle tomrommet? En opptreningsperiode kan endre fokuset fra andre og gi deg anerkjennelse for andre kvaliteter.

I en skade-/opptreningsperiode ligger det mye refleksjoner og bearbeidelse av frustrasjon og tanker omkring skaden; blir jeg helt bra igjen? Vil jeg klare å prestere like godt som før? Blir jeg «utafor» laget både sosialt og i treningssammenheng? Mange spørsmål og ingen fasit.

Kommunikasjon er viktig når du er skadet

Kommer du til oss for opptrening vil vi fokusere på god kommunikasjon. Du skal spørre om alt du lurer på vedrørende skadesituasjonen din, og vi skal svare etter beste evne med bakgrunn i forskningsdokumentasjon og klinisk erfaring. Sammen skal vi utarbeide en opptreningsplan som passer for deg, og vi skal prøve å motivere deg når du er lei av hele greia.

Vårt ansvar er også å formidle fakta om prognosen. Dersom du har pådratt deg en større vevsskade er det ikke alltid realistisk å komme tilbake der man var og det kan være stor risiko for å ytterligere vevsskade dersom en gjenopptar idretten. Dette er ikke så lett å ta innover seg dersom en har kun ett klart mål med opptreningen; Å komme seg tilbake på banen igjen! Da evner en kanskje ikke selv å ta de smarte valgene.

Idretten kan være både lidenskap og galskap. Gro Hammerseng-Edin, tidligere kaptein i mange år for Norges kvinnelandslag i håndball, har holdt foredrag til ettertanke om medaljens bakside. Hun formidler at helsepersonell bør jobbe for å sikre utøverens fremtidige helse. Vår jobb er å hjelpe deg til å ivareta deg selv best mulig. Vi ved Rosenborgklinikken vil støtte deg om du i oppsummeringen av plusser og minuser konkluderer med at du ikke ønsker å gjenoppta idretten din, og vi vil hjelpe deg til å komme tilbake til den dersom du er bestemt på det. Alt i alt er sofa’n farligst.

God opptrening til det du ønsker å oppnå!

Skrevet av

Reidun Lauglo
Fysioterapeut
Rosenborgklinikken Fysioterapi

En kommentar om “Jeg er skadet – heldigvis!

Det er stengt for kommentarer.